ESD “odstrihol” Izraelu osady na Západnom brehu

Štvrtkové rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (ESD) vyslalo jasný signál, že EÚ neuznávala legitimitu izraelských osád na Západnom brehu. (Daň za osady na Západnom brehu? Clo.)

Na tovary vyrobené izraelskými firmami v týchto osadách sa nevzťahuje obchodná zmluva medzi EHS a Izraelom, ktorá Izraelu garantuje bezcolný dovoz jeho tovarov do EÚ. Podobná zmluva existuje aj medzi EÚ a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (Dohoda EHS-OOP) a pokrýva  územia Západného brehu a Pásma Gazy.

Stále prebiehajúci súdny proces sa týka nemeckej nápojovej firmy Brita, ktorá chcela bezcolne dovážať sirupy a stroje na výrobu sýtených nápojov od izraelskej firmy Soda Club. Tá má svoje sídlo na území Západného brehu, konkrétne v priemyslovej oblasti tretej najväčšej židovskej osady na palestínskych územiach Ma´ale Adumim na východ o Jeruzalema.

Spoločnosť Brita chcela doviesť tovar od Soda Club s tým, že ide o izraelskú firmu a teda chcela uplatniť obchodnú zmluvu Únie s Izraelom, ktorá by tovar oslobodila od cla.

Nemecké úrady ale tovar zabavili a tvrdili, že na výrobky sa zmluva nevzťahuje, keďže mali podozrenie, že boli vyrobené na Západnom brehu. Izraelské úrady na žiadosť nemeckej strany len potvrdili izraelský pôvod výrobkov, keď uviedli, že boli vyrobené na území podliehajúcej ich pôsobnosti. Na ďalšiu žiadosť nemeckých colníkov o potvrdenie (čl. 32 Protokolu 4 Dohody), či produkty neboli vyrobené na okupovaných územiach, už izraelské úrady nereagovali. Colné orgány Nemecka teda uvalili clo.

Nemecká firma takýto postup colníkov napadla na súde pre finančné otázky v Hamburgu, ktorý využil právo obrátiť sa na ESD s predbežnou otázkou. Luxemburského súdu sa spýtal, či sa preferenčná obchodná zmluva vzťahuje aj na výrobky, ktorých pôvod potvrdil sám Izrael a ktoré boli vyrobené na okupovaných palestínskych územiach.

V rozhodnutí ESD prehlásil, že výrobky s pôvodom na Západnom brehu územne nespadajú do teritória, na ktoré sa vzťahuje dohoda EHS-Izrael a preto sa na ne nevzťahuje preferenčné zaobchádzanie vychádzajúce z tejto dohody.

To znamená, že nemecké úrady môžu odmietnuť preferenčný režim pre výrobky od firmy Soda Club.

Nemecký súd bol na pochybách, čí sa Preferenčný režim na produkty zo Západného brehu nebude aplikovať tak či tak, bez toho, aby bolo potrebné vyriešiť, či sa tak bude diať na základe Dohody s Izraelom alebo Dohody s OOP. Hoci existuje aj dohoda s OOP, ktorá pokrýva výrobky z palestínskych území, sám Izrael potvrdil izraelský pôvod sporných tovarov.

Konečné rozhodnutie v prípade Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen je na hamburskom súde.