EÚ a Čína môžu spolupracovať pri ochrane vody

Predstavitelia krajín EÚ často spochybňujú klimatické úsilie Číny. Podľa dánskej ministerky životného prostredia Idy Auken by ale rysujúce sa problémy s nedostatkom vody v krajine mohli pomôcť naštartovať medzinárodné snahy šetrenia s prírodnými zdrojmi v Číne i ďalších krajinách v podobnej situácii.

Ministerka predsedníckej krajiny v Rade EÚ uviedla, že na tohtoročnej konferencii OSN o udržateľnom rozvoji (Rio+20) prevezme Únia pozíciu lídra, obdobne ako v globálnych klimatických rokovaniach.

„Ani Dánsko ani EÚ nemôžu samotné zaistiť svetové dodávky vody,“ uviedla počas príhovoru o prioritách predsedníctva. „Preto na tejto konferencii musíme získať viac spojencov pre znižovanie znečistenia vody a zaistenie čistej pitnej vody pre všetkých.“

Dodala, že sa budú snažiť vytvoriť spoluprácu tam, „kde Čína a EÚ sú zastúpené ako rovnoprávni partneri v snahe presadiť zelený prechod v hospodárstve.“

Organizácia spojených národov by mala v pondelok publikovať Globálnu správu o udržateľnosti. Auken prisľúbila, že environmentálne otázky budú prioritou na úrovni EÚ aj na spomínanej konferencii.

„EÚ musí stáť v čele“

Rio prináša príležitosť „uskutočniť konkrétne a ambiciózne záväzky udržateľného rozvoja. EÚ je v tomto ohľade vedúcou silou,“ uviedla Auken.

Nedávne skúsenosti z medzinárodných rokovaní o boji s klimatickou zmenou ale priniesli zmiešané výsledky. Spojené štáty a Čína často postupovali v snahe oslabiť návrhy EÚ.

Predstaviteľ OSN, ktorý je s novou pondelkovou správou oboznámený, uviedol, že dokument sa zameriava najmä na väčšie investície do obnoviteľnej energie (OZE) v rozvojových krajinách.

To by bolo v súlade s rozvojovými prioritami generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna a najnovšou správou OSN o ľudskom rozvoji. Naliehajú znížiť dotácie pre fosílne palivá a presunúť peniaze do OZE projektov s cieľom sprístupniť elektrinu pre asi 1,5 miliardy ľudí, ktorí ňou stále nedisponujú.

Tento týždeň v Bruseli dánske predsedníctvo predstavilo novú dohodu s Čínou  o spolupráci v oblasti vody, ktorá nahradí program EÚ pre riadenie povodí. Spolupráca by mala Číňanom pomôcť zlepšiť efektívne využívanie vody, ochranu podzemných vôd a znížiť výskyt záplav. Pomôže tiež nastaviť súčinnosť medzi Bruselom a Pekingom pri ochrane vody a prístupe k nej na konferencii v Riu. Peking nedávno oznámil vypracovanie päťročného plánu na zlepšenie vodnej efektívnosti a riešenie chronických nedostatkov vody v mestách.

Spoločným menovateľom je voda

„Nemôžeme zanedbať fakt, že Európa je postihnutá finančnou krízou, ale Európa rovnako ako zvyšok sveta tiež čelia výzve rastúcej vzácnosti prírodných zdrojov. Voda je jedným z nich, takže musíme tieto dve krízy riešiť spolu,“ zdôraznila Auken.

Napriek tomu, že Únia často kritizuje Čínu, napr. za prístup k ochrane ľudských práv, a Peking sa v poslednej dobe vyhráža riešiť začlenenie leteckých prepravcov do schémy pre obchodovanie s emisiami súdnou cestou, ministerka priznala, že vzájomná spolupráca je ekonomickou nutnosťou.

„Nie je to otázka toho, či máme radi Číňanov alebo nie. Sú tu, sú obrovskou ekonomickou silou a to nemôžeme ignorovať,“ uviedla. „Nemôžeme ignorovať otázky ľudských práv, ale Čína tiež ponúka cestu z finančnej krízy.“

Podľa údajov Európskej komisie je Čína po Spojených štátoch druhým najväčší obchodným partnerom EÚ.