EÚ a ďalší opäť žalujú Čínu pre nerasty

Svetová obchodná organizácia (WTO) len pred pár týždňami definitívne rozhodla v prospech Európskej únie v dlhotrvajúcom spore s Čínou pre jej obmedzovanie vývozu viacerých citlivých nerastných surovín. Nová žaloba, ktorú Európska únia podala v utorok 13. marca,  sa týka vývozu 17 kovov vzácnych zemín, volfrámu a molybdénu do EÚ.

Peking zaviedol kvóty na export vzácnych zemín, ktoré sú kritické pre zbrojný priemysel a výrobcov high-tech produktov od elektromobilov, cez komponenty na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov po  moderné televízne obrazovky.

„Tieto opatrenia poškodili našich producentov a spotrebiteľov v EÚ a po celom svete vrátane výrobcov priekopníckych hi-tech a zelených biznis aplikácií,“ uviedol komisár pre obchod Karel De Gucht a dodal, že čínske obmedzenia „porušujú medzinárodné obchodné pravidlá a musia sa odstrániť“.

EÚ chce vidieť výsledky

WTO v júli 2011 nariadila Číne zrušiť svoje kvóty a exportné clá na deväť nerastných surovín používaných v priemysle. Toto rozhodnutie koncom januára potvrdil aj odvolací orgán organizácie.

„Napriek jasnému rozhodnutiu WTO v našom prvom spore o nerastné suroviny, Čína neurobila žiaden pokus odstrániť iné vývozné reštrikcie. Tým nám nenecháva inú voľbu ako opäť napadnúť exportný režim Číny, aby sa zaistil férový prístup pre naše firmy k týmto materiálom,“ zdôraznil de Gucht.

Informovaný zdroj z EÚ uviedol, že Čína dosiaľ neurobila žiadne kroky k odstráneniu prekážok obchodu v už rozhodnutom prípade a novým podnetom chce Únia dosiahnuť rozhodujúce výsledky. Európske spoločnosti sú podľa neho donútené premiestniť sa so Číny, aby sa k vzácnym zeminám dostali a existujúce obmedzenia ich stoja „bilióny eur“.

Čína ale odmieta obvinenia vznesené v prípade. Argumentuje tým, že zavedené kvóty majú zabrániť poškodeniu životného prostredia z dôvodu nadmernej ťažby.

Podľa EÚ ale tieto obmedzenia obchodu neslúžia tomuto účelu a existujú efektívnejšie opatrenia na ochranu prírody než je diskriminácia zahraničného priemyslu.

Peking verí systému WTO

Wang Xining, hovorca čínskej diplomatickej misie v Bruseli reagoval: „V otázke exportu nerastných surovín máme odlišné názory a dúfame, že záležitosť sa patrične vyrieši v rámci mechanizmu WTO.“

Ako pre EurActiv uviedli čínski odborníci, dúfajú, že ich environmentálnym argumentom sa na pôde WTO poskytne dostatočná váha, čo ale bude vyžadovať „veľmi zdĺhavú procedúru“.

Predstaviteľ z EÚ dodal, že sankcie, ktorými môže byť aj zákaz dovozu, by znamenal zlyhanie postupov dlhodobo zavedených vo WTO. Ak ale budú v konečnom dôsledku nevyhnutné, budú podľa neho zodpovedať rozsahu zneužitia trhu.

Americký prezident Barrack Obama na tlačovej konferencii médiám povedal: „Musíme prevziať kontrolu nad našou energetickou budúcnosťou a nemôžeme nechať energetiku zakoreniť v nejakej inej krajine len preto, že sa im povolilo porušiť pravidlá.“

Ivor Shrago, riaditeľ spoločnosti Rare Earth Global, si však myslí, že aj USA nesie v tejto problematickej otázke vlastný podiel viny, pretože v minulosti prijali nesprávne rozhodnutia. „Úmyselne sa pred 20 rokmi rozhodli nerozvíjať [ťažbu vzácnych zemín] a namiesto toho kupovať hotové produkty,“ uviedol pre BBC. „Kvôli prijatou tohto zámerného rozhodnutia sme si v Číne rozvinuli zručnosti a expertízu, ktorú iní nemajú.“