EÚ chce striktnejšie pravidlá pre bezpečnosť hračiek

conan

Krátka správa

26. septembra 2007 šesť najväčších frakcií Európskeho parlamentu podporilo Rezolúciu, ktorá vyzýva Komisiu na vylepšenie súčasného systému certifikácie hračiek. Impulzom bol krok amerického hračkárskeho koncernu Mattel – šlo o stiahnutie viac ako 20 mil. kusov vlastných produktov z trhu, ktoré boli vyrobené v Číne. Dôvodom pre tento krok bol neprípustne vysoký obsah olova a neprimerane vysoké riziko zadusenia sa detí pri manipuláciami s hračkami.

Súčasný systém je založený na bezpečnostných testoch, ktoré musia vykonávať samotní výrobcovia. Poslancom sa to zdá nedostatočné a preto navrhujú, aby tieto aspekty kontroloval a certifikoval tím nezávislých inšpektorov. Spotrebiteľská organizácia BEUC dodáva, že prítomnosť „CE“ loga na produktoch neznamená, že prešli európskymi testami, ako by sa zdalo, ale logo je „iba vlastnou deklaráciou výrobcu o vhodnosti uvedenia na trh alebo druhom propagácie.“

Poslanci trvajú na tom, aby pod nový systém spadali automaticky všetky hračky. Ukazujú tým prstom predovšetkým na Čínu, ktorá je pôvodcom viac ako polovice všetkých nebezpečných tovarov, ktoré sa dostávajú na európsky trh. Akokoľvek, spoločnosť Mattel spočiatku z nedostatkov hračiek obvinila Čínu, avšak po dôkladnom preskúmaní celej veci sa ukázalo, že chybu nespôsobili čínske výrobné postupy, ale pôvodný firemný dizajn hračiek. Za túto skutočnosť sa spoločnosť Mattel Číne 21. septembra 2007 ospravedlnila.

Komisia zareagovala na hlas poslancov tým, že oznámila začatie práce na prípravách novej smernice, ktorá by mala túto problematiku riešiť. Komisár pre priemysel, , v tejto súvislosti Parlamentu odkázal: „Chcel by som vidieť povinnú certifikáciu istých typov hračiek.“ Komisárka zodpovedajúca za ochranu spotrebiteľa, , ho doplnila: „Je to naozaj momentum pre prijatie opatrení ohľadne bezpečnosti hračiek. Vianoce sa blížia a my potrebujeme vianočný pakt.“

Skupiny socialistov (PES/SES) a ľudovcov (EPP-ED) v Európskom parlamente požadujú novú smernicu ako aj to, aby sa zo značky CE stal skutočný symbol bezpečnosti vďaka opatreniam, ktoré zabránia jej zneužívaniu. Socialisti chcú, aby importéri ručili za akékoľvek nebezpečné tovary, tak ako je tomu v súčasnosti pri dovoze zábavnej pyrotechniky.

Avšak žiadna smernica nemusí byť implementovaná v členskej krajine dovtedy, pokiaľ nevstúpi do platnosti. Navyše každá krajina má istý čas od vstúpenia smernice do platnosti, aby jej princípy implementovala do národnej legislatívy. Je teda nepravdepodobné, že by sa nový mechanizmus certifikácie hračiek začal záväzne uplatňovať už pred nadchádzajúcimi Vianocami.

V rámci rozpravy o tejto téme vystúpila v pléne slovenská europoslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED /EĽS-ED). Problematika odpadávania malých magnetiek z hračiek by sa podľa jej slov mala urýchlene riešiť aj v smernici o bezpečnosti hračiek, v systéme RAPEX je zas podľa nej potrebné vyjasniť jeho cieľ tak, aby bol chápaný všetkými členskými štátmi rovnako.

“Ide o to, aby bolo jasné, či má RAPEX (systém rýchlej výmeny informácií medzi krajinami) za cieľ prioritne informovať o riziku konkrétneho nebezpečného výrobku, alebo o zistených tokoch, ktorými prichádzajú nebezpečné výrobky na jednotný európsky trh, čo je časovo veľmi náročné”, uviedla. Prax podľa nej ukazuje, že značka zhody CE nedáva dostatočnú istotu, že ide skutočne o bezpečný výrobok. Vyslovila sa pritom za zachovanie značky CE “za podmienky systematického sledovania oprávnenosti jej značenia orgánmi dozoru členských štátov”, pretože spotrebiteľská verejnosť ju začína vnímať ako určitý technický cestovný pas pre všetky výrobky vstupujúce na jednotný európsky trh.

“Pri príprave legislatívneho balíčka revízie smerníc nového prístupu známeho ako Goods Package, (Zita Pleštinská je jednou z tieňových spravodajcov k tejto legislatíve za EPP-ED), je potrebné ešte dôkladne prediskutovať nutnosť uvádzať na výrobky ďalšie značky, ktoré by kládli na podnikateľov priveľké bremeno a zároveň by mohli byť pre konečného spotrebiteľa zmätočné”.