EÚ chce zvýšiť svoj vplyv v oblasti Čierneho mora

foto: tanker v Bosporskej úžine

Európska únia by mala „rozšíriť“ svoj model aj do regiónu Čierneho mora a pomôcť oblasti zaviesť vyššie environmentálne štandardy, vyjadrili sa odborníci na konferencii, ktorú v Paríži v dňoch 15. a 16. februára usporiadalo Združenie európskych regiónov.

Napríklad v snahe o zlepšenie situácie ohľadne znečistenia pozemných vôd v tejto oblasti presadzuje Európska únia trvaloudržateľný a integrovaný manažment vôd v regióne Čierneho mora. Túto oblasť znečisťujú najmä obchodné lode a tankery.

Predstavitelia, ktorí sa konferencie zúčastnili, sa zhodli, že energetika je spoločným menovateľom zachovania spolupráce v čiernomorskom regióne.

„Čiernym morom prejde v roku 2010 približne 211 miliónov ton ropy,“ odhaduje výkonný riaditeľ Komisie na ochrany Čierneho mora pred znečisťovaním (BSC) Ahmet Kideys. Dodal, že Európska únia je pripravená sa podieľať na procese nápravy v tejto oblasti.

Odborníci EÚ potvrdili, že potrebné nástroje na dosiahnutie tohto cieľa sú už v praxi – pričom ako príklad spomenuli Euroregión Čierneho mora, ktorý formálne vznikol v roku 2008- a niekoľko už existujúcich programov by mohlo poskytnúť potrebné financovanie.

Kritické hlasy

Niektorí regionálni hráči, že európska stratégia pre túto oblasť nie je dostatočne efektívna. Niektorí rečníci na konferencii odsúdili nedostatok všeobecnej integrity a porozumenia voči intervenciám EÚ.

„Bolo by lepšie ak by to všetko zastrešovali rovnaké programy, lebo pri Čiernom mori sú ako členské, tak i nečlenské štáty Európskej únie. Voči každej krajiny sa uplatňujú iné pravidlá, alebo takmer,“ povedal profesor na Univerzite v Odesse Sergej Glebov.

Glebov však označil odborný posudok EÚ za „veľmi dôležitý“ a povedal, že okrem financovania môže Únia poskytnúť krajinám Čierneho mora asistenciu a skúsenosti, ktoré zúfalo potrebujú na boj so znečisťovaním. V tomto kontexte spomenul úspešný príklad stratégie Baltského mora a euroregiónu Baltského mora.

Prvá podpredsedkyňa oblastnej rady Istanbulu Hande Ozsan Bozatli vyzval organizácie so spoločným záujmom v regióne – ako Raku Európy, Európsku komisiu či Združenie európskych regiónov na zosúladenie svojich činností.

„Radi by sme mali jedného hlavného predstaviteľa, inak je to zmätočné,“ povedala.

Problémy s koordináciou

Rečníci zároveň spomínali lepšiu miestnu koordináciu. Bez rozhodného úsilia zo strany kľúčových hráčov regionálnej politiky v čiernomorskej oblasti sa Únii jej snaha nevyplatí, hovoria.

V tomto ohľade žiadali regionálnych hráčov, aby svoje odlišné geopolitické záujmy odsunuli na vedľajšiu koľaj v snahe vytvoriť stratégiu s integrovaným a dlohodobým účinkom.

„O strategickej otázke musia rozhodnúť na európskej alebo národnej úrovni, no pri jej realizácii je úloha regiónov veľmi silná,“ povedal generálny tajomník Združenia európskych regiónov Klaus Klipp.

„Väčšina z nás sa teraz stretla po prvý raz,“ zdôraznil Ahmet Kideys. Riaditeľ projektovanie v Európskej investičnej banke Stefan Harte sa ku Klippovi pripojil a regionálnych hráčov zároveň vyzval, aby sa zúčastnili diskusií o rozpočte EÚ po roku 2013.

Teraz nie je na Čierne more vyčlenený žiaden rozpočet, no po roku 2013 je všetko otvorené,“ povedali.

„Vytvorenie integrovaného manažmentu si vyžaduje reorganizáciu verejných služieb v našom regióne a mnoho inštitucionálnych reforiem,“ povedal Mykola Serdyuk, šéf regionálneho úradu v Odesse. Zdôraznil tiež, že nedostatok manažérskych schopností je jednou z hlavných vecí, ktorá brzdí zlepšenie regionálnej spolupráce.