EÚ dopravuje do Mosulu humanitárnu pomoc

Komisár pre humanitárnu pomoc Christos Stylianides

Lietadlo s pomocou pristalo v severoirackom Erbile a malo by byť prvé z viacerých, ktoré chce EÚ do oblasti vyslať.

„Tento letecký most plný urgentne potrebnej pomoci je rukolapným dôkazom európskej solidarity s ľudom Iraku“, povedal komisár pre humanitárnu pomoc Christos Stylianides.

„Boje spôsobujú obyvateľom Iraku naďalej enormné utrpenie“, dodal.

V prvej leteckej zásielke bolo 268 rodinných stanov, schopných ubytovať až 1 400 ľudí, 3 000 diek, ako aj matrace, potreby pre matky a hygienické potreby.

Iracké sily začali ofenzívu na Mosul 17. októbra, s cieľom vytlačiť z neho jednotky teroristickej organizácie ISIS. Po sľubnom začiatku sa ich postup v posledných dňoch zastavil.

Podľa OSN opustilo v dôsledku bojov domovy asi 90 000 osôb.

Včerajšia zásielka by mala byť prvou z operácií, ktoré spoločne financuje EÚ a členské štáty v rámci Mechanizmu EÚ pre civilnú obranu. Väčšinu včerajšej zásielky platilo Fínsko.

Dnes malo v Erbile pristať ďalšie lietadlo, so 100 stanmi, 10 000 dekami a 1 000 kusmi kuchynských setov, ktoré poskytlo Rakúsko. Prepravu platí EÚ.

Ďalšie lietadlo pristane v stredu. Povezie 570 stanov, 7 400 diek, nepotravinovú pomoc (hygienické potreby, školské a rodinné balíky) a zdravotnícky materiál, ktoré poskytuje Dánsko so Švédskom.

Nemecko ponúkne generátory. Rozhovory o ich preprave sa vedú s DG ECHO (Generálne riaditeľstvo pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu).

Popri materiálnej pomoci poskytla Komisia v roku 2016 aj humanitárne financovanie 134 miliónov eur. Slúži na pokrytie základných potrieb najzraniteľnejších ľudí v Iraku: jedla, lekárskej starostlivosti, dodávok vody, sprístupnenie kanalizácie, hygienu, ako aj na poskytovanie ochrany v krízových situáciách.

Humanitárne aktivity sa koncentrujú na miesta prebiehajúcich bojov: Mosul, Telafar, či Hawidža. Pomoc dostáva aj civilné obyvateľstvo v oblastiach len nedávno oslobodených od ISIS, na ktorých stále prebiehajú vojenské aktivity, ako aj rastúci počet ľudí, ktorí prišli o domov v dôsledku vojny.