EÚ „hlboko ľutuje“ tisícu popravu v USA

V americkom Ohio popravili smrtiacou injekciou tisíceho človeka, odkedy sa v roku 1976 začal v niektorých štátoch USA opäť uplatňovať trest smrti. EÚ vyslovila „hlboké poľutovanie“.

Únia je proti trestu smrti vo všetkých prípadoch a za každých okolností a žiada jeho celosvetové zrušenie. „Európska únia považuje tento trest za krutý  a neľudský. Nepreukázalo sa, že funguje ako odstrašenie, a akékoľvek pochybenie spravodlivosti – ktoré je nevyhnutné v akomkoľvek právnom systéme – má nezvratné následky“, píše sa vo vyhlásení Rady.

V decembri 2008 prijalo Valné zhromaždenie OSN rezolúciu, v ktorej žiada od krajín, ktoré stále využívajú trest smrti, aby zaviedli moratórium na popravy. V súčasnosti zrušilo trest smrti úplne 94 krajín, v desiatich môže byť uložený len vo výnimočných prípadoch. Podľa Amnesty International (AI), ďalších 35 krajín síce trest smrti v legislatíve má, no za posledných desať rokov nevykonali žiadnu popravu. Trest smrti sa aktívne využíva v 58 krajinách.

Podľa AI bolo minulý rok popravených 2 390 ľudí v 25 krajinách, minimálne 8 864 v 52 krajinách bolo odsúdených na smrť. Na čele je Čína s 1718 popravami, potom Irán (346), Saudská Arábia (102), USA (37) a Pakistan (36).

Jedinou európskou krajinou, kde minulý rok vykonali trest smrti, bolo Bielorusko (minimálne štyri prípady). Rusko má moratórium na popravy už minimálne desať rokov.