EÚ koordinuje pomoc pre Libanon a Cyprus

 

Krátka správa

Izrael vyhlásil, že bude akceptovať príchod európskej mierovej sily do Libanonu za podmienky, že bude masívna a bude mať silný mandát.

Kým sa čaká na ukončenie násilností a kým sa vytvorí takáto jednotka, EÚ ponúkla, že svoj mechanizmus civilnej ochrany poskytne na asistenciu potrebám libanonskému ľudu.

Mechanizmus EÚ na civilnú ochranu združuje a koordinuje zdroje 30 participujúcich štátov (európska 25-ka, plus Rumunsko, Bulharsko, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko).

EÚ bude asistovať aj Cypru, ktorý čelí náhlemu prílevu utečencov, ktorí sa potrebujú dostať domov.

Európsky komisár pre životné prostredie Stavros Dimas povedal: „Čelíme jednej ľudskej tragédii. Európa naťahuje svoju solidárnu ruku k postihnutým ľuďom. Komisia a členské štáty spájajú sily na pomoc trpiacim v Libanone a bezpečný a rýchly návrat do ich domovov”.

Predseda Európskeho parlamentu Joseph Borrell zvolal minulý týždeň kvôli katastrofálnej situácii v Libanone mimoriadne zasadanie Konferencie predsedov EP, ktorého sa zúčastnila aj slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (NI).

Stanoviská k situácii na Blízkom východe boli pomerne jednotné. Okamžite by malo nastať zastavenie bojov a mali by sa spustiť rokovania o mieri. Aj Konferencia vyzvala medzinárodné spoločenstvo na poskytnutie humanitárnej pomoci nielen Libanonu, ale aj Cypru. Jedným z hlavných záverov Konferencie bolo, aby EÚ zjednotila svoje stanovisko a aby v rámci nej nevznikali antagonistické pozície, ako tomu bolo v prípade Iraku.