EÚ láka stále viac zahraničných študentov

 

Krátka správa

Nedávno publikovaná štúdia Americkej rady pre vzdelávanie (ACE) „Študenti v pohybe: Budúcnosť medzinárodných študentov v Spojených štátoch“ skúma súčasné trendy v počtoch zahraničných študentov zapísaných na amerických univerzitách v porovnaní s inými krajinami sveta.

Štúdia konštatuje, že „medzi šiestimi najväčšími hostiteľskými krajinami (s najvyšším počtom zahraničných študentov) mali Spojené štáty najslabší rast počtu zapísaných zahraničných študentov medzi rokmi 1999 a 2005, a to asi 17%“. Počty zahraničných študentov narástli o omnoho vyššie hodnoty v iných krajinách – o 81% vo Francúzsku, 46% v Nemecku a 29% v Británii, 42% v Austrálii a 108% v Japonsku.

Správa tiež naznačuje, že najviac zahraničných študentov vo vyššom vzdelávaní vysiela Čína – Číňania tvoria 14% zo všetkých študentov študujúcich v zahraničí. Čína sa súčasne stáva dôležitou cieľovou krajinou – počet zahraničných študentov na jej univerzitách narástol medzi 1999 a 2005 o 213%

Správa ACE skúma, čo robia ostatné krajiny a regionálne zoskupenia, ako EÚ, aby prilákali zahraničných študentov: „Konkurenčné krajiny implementovali rôzne stratégie na prilákanie zahraničných študentov, vrátane využitia národných marketingových stratégií, spojenia imigračnej politiky s cieľmi prilákania študentov, ponuku väčšieho množstva programov v Angličtine, a vytvorenia regionálnych vzdelávacích centier.“