EÚ mieni lepšie presadzovať práva žien vo svete

foto: afgánske ženy v burke, zdroj: TASR

Počas 67. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku Európska únia spoluorganizovala stretnutie venované presadzovaniu rovnosti žien a mužov v rozvojových krajinách. Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zdôraznila úlohu práv žien, ktoré členské štáty Únie presadzujú nielen doma, ale aj v zahraničnej politike a vzťahoch s tretími krajinami.

„Vieme, že kdekoľvek na svete, kde prosperujú ženy, prosperujú spoločnosti. Je v záujme každého, aby začlenil ženy do každej zložky spoločnosti,“ uviedla Catherine Ashton.

K iniciatíve s názvom „Equal Futures Partnership“ sa popri Európskej únii pripojili tiež Spojené štáty, Austrália, Bangladéš, Benin, Dánsko, Fínsko, Indonézia, Jordán, Peru, Senegal, Tunisko i Svetová banka.

„Nemôžeme si viac dovoliť brániť rozvoju polovici svetovej populácie,“ zdôraznila výkonná riaditeľka programu OSN pre ženy Michelle Bachelet. „Počet krajín, kde ženy v parlamente dosiahli hranicu 30 % sa zvýšil z 27 na 33, pričom 30 z nich to dosiahlo dočasnými zvláštnymi opatreniami ako sú kvóty Krajiny zvýšili politickú participáciu žien presadením zákonom a reformovaním ústav, vytváraním koalícií, školeniami líderiek, podporou ženských hnutí a voličiek.“

S týmto vývojom úzko súvisí aj posilnenie ekonomickej moci žien. „Odstraňovanie prekážok a uvoľnenie potenciálu žien zvyšuje hospodársky rast, hospodársku obnovu uskutočňuje rýchlejšie, spravodlivejšie a udržateľnejšie,“ dodala Bachelet.

Kampane EÚ

Záväzky EÚ sa týkajú kampaní zameraných na zlepšenie politického i ekonomického postavenia žien v krajinách prechádzajúcich zmenami, riešenie problému násilia voči ženám a dievčatám, ktoré je bariérou ich väčšej spoločenskej participácie, presadzovanie reprezentácie žien v mierových rokovaniach, procese mediácie a post-konfliktnej obnove krajín.

Marginalizované postavenie žien v ekonomickom a verejnom živote chce Európska komisia zlepšiť najmä prostredníctvom špecifického programu pre región južného Stredomoria.

Únia bude financovať školenia žien s cieľom zvýšiť ich mediálnu viditeľnosť či pomôcť aktívne presadzovať svoje práve v oblasti justície. V partnerských krajinách sa Únia bude zasadzovať o odstránenie pretrvávajúcich výhrad, ktoré sú v rozpore s Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW).

Zvláštny dôraz sa bude klásť na iniciatívy proti ženskej obriezke, pričom EÚ onedlho spustí samostatnú informačnú kampaň aj v samotných členských krajinách. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) pripravuje štúdiu na túto tému, ktorú vydá do konca tohto roku.

Poradca pre ženské a/alebo ľudské práva by mal pôsobiť na každej misii spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

Kroky vnútri Únie

V rámci medzinárodného záväzku EK poukázala aj na opatrenia, ktoré chce realizovať v samotnej Únii. Tie sa majú zamerať na pokrok v oblasti formálneho hospodárstva – zvýšenie zastúpenia žien v rozhodovacích funkciách vo veľkých firmách, lepšie podmienky pre zladenie pracovných a súkromných povinností v podobe flexibilnejších záväzkoch a dostupnejších opatrovateľských služieb, odstránenie platovej medzery medzi ženami a mužmi a tiež vertikálnej a horizontálnej segregácie pracovného trhu.