EÚ presadzuje princíp „územie za mier“

Krátka správa

Aby EÚ vystupovala na konferencii jednotne, zástupcovia troch európskych inštitúcií sa 20. novembra stretli na pôde Parlamentu. Radu zastupoval Javier Solana, Komisiu Benita Ferrero-Waldner a Parlament lídri politických skupín.

“Annapolis bude znamenať začiatok procesu, ktorý stanoví smerovanie ďalšieho rozvoja Blízkeho východu,” uviedol po schôdzke predseda EP Hans-Gert Pöttering.

Okrem princípu územie za mier, teda samostatný palestínsky štát výmenou za mier s Izraelom, EÚ presadzuje dodržiavanie rezolúcií BR OSN, princípov arabskej mierovej iniciatívy a starej známej cestovnej mapy.

Únia ako aj medzinárodné spoločenstvo vychádza z predpokladu, že len nezávislý, demokratický a životaschopný palestínsky štát môže byť spoľahlivým susedom Izraela.

Únia preto plánuje posilniť existujúcu misiu, ktorá zabezpečuje výcvik palestínskych policajných síl.

„Krajiny EÚ sú presvedčené, že súčasná príležitosť sa nesmie premrhať a sú pripravené prevziať svoj diel zodpovednosti v súlade s európskymi životnými záujmami, ktoré sú v stávke“, píše sa vo vyhlásení Rady.

Od stretnutia v Annapolise sa neočakávajú žiadne konkrétne výsledky. V ideálnom prípade bude začiatkom bilaterálnych rokovaní medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou o otázkach konečného usporiadania vzťahov s „follow-up“ procesom pod záštitou Kvarteta a medzinárodného spoločenstva.

Európskym príspevkom k procesu bude decembrová medzinárodná donorská konferencia v Paríži. Podľa EÚ bude tvoriť „neodmysliteľný doplnok“ k politickému procesu započatému v Annapolise. EP je globálne najväčší donorom na Palestínskej samosprávy. V zmierovacej procedúre medzi Parlamentom a Radou si poslanci vymohli dodatočné rozpočtové prostriedky na rok 2008 vo výške 70 miliónov eur práve pre pomoc Palestíne a Kosovu.

Na summite v Annapolise by sa mali lídri dotknúť všetkých kľúčových otázok, na ktorých už celé roky stojí a padá mierový proces na Blízkom východe t.j. hranice židovských osád, štatút Jeruzalema a právo návratu palestínskych utečencov. Zároveň bolo otvorenie týchto tém podmienkou arabských krajín pre účasť na konferencii. Zástupcovia prídu aj zo Sýrie a Saudskej Arábie, ktoré neuznávajú štát Izrael. Palestínske hnutie Hamas konferenciu bojkotuje a odsúdilo rozhodnutie Ligy arabských štátov zúčastniť sa ne nej. Vyhlásilo, že akékoľvek ústupky zo strany predstaviteľov Palestínskej samosprávy nebude akceptovať.