EÚ zaplatí boj Turecka s vtáčou chrípkou

 

Krátka správa

Komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Markos Kyprianou 13. januára 2006 vyhlásil, že predvstupová pomoc EÚ, ktorú by Turecko malo dostať do roku 2007 (približne 4 milióny eur) by mohla byť uvoľnená už v roku 2006 na boj proti vtáčej chrípke v krajine a zabránenie rozšírenia choroby do epidémie.

Turecko od Komisie dostalo pochvalu za „transparentné informácie o riziku a spoluprácu s Európskou komisiou, tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami v tejto oblasti“. Oznámil to predstaviteľ Komisie po celodennom zasadnutí národných expertov EÚ na prenosné choroby, ktoré sa uskutočnilo 12. januára 2006 a zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia WHO a OSN.

Komisia zároveň oznámila, že poskytne 80 miliónov eur na financovanie boja proti vtáčej chrípke v nečlenských krajinách EÚ. Hneď po Turecku by mali prísť na rad jeho susedné krajiny – Arménsko a Gruzínsko. Tieto prostriedky budú oficiálne prisľúbené na medzinárodnej ministerskej konferencii o vtáčej a ľudskej chrípke 17.-18. januára 2006 v Pekingu. Konferencia je pokračovaním iniciatívy USA, spustenej v novembri 2005, na štrukturovanie medzinárodnej spolupráce v otázke vtáčej chrípky. Koná sa pod záštitou EÚ v spolupráci s Čínou a Svetovou bankou.

„Pomoc iným je formou sebaobrany,“ vyhlásil Kyprianou, a poukázal tiež na dôležitosť transparentnosti, ktorá tvorí základ medzinárodnej podpory v boji s vtáčou chrípkou. Zároveň priznal, že EÚ zatiaľ nemá dostatok informácií o nebezpečnom víruse H5N1a jeho správaní. „Musíme zvýšiť výskum, pretože stále hrozí riziko, že vírus zmutuje,“ dodal.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie bolo doteraz zaznamenaných najmenej 148 ľudských prípadov vtáčej chrípky vo Vietname, Thajsku, Indonézii, Číne, Kambodži a Turecku. V Turecku sa tento mesiac vírusom H5N1 nakazili minimálne 15 ľudia, z toho traja už zomreli, ako posledné 12-ročné dievča v nedeľu 15. januára vo východnej časti Turecka. Zrejme všetky ľudské prípady má na svedomí kontakt s infikovanou hydinou.