EURACTIV Podcast | Únia sa na svetovej scéne potrebuje vedieť predať, otázkou je akým spôsobom

EURACTIV Podcast

Hoci by Európska únia, ako ašpirujúci globálny hráč, mala byť na poli mocností asertívnejšia, experti tvrdia, že v prvom rade potrebuje budovať vlastnú kredibilitu. Ak by totiž využívala nástroje, ktoré jej nie sú vlastné,  musela by sa vnútorne meniť nežiadúcim smerom.

Podujatie EÚ ako globálny hráč v post-pandemickom svete pripravil portál EURACTIV Slovensko v spolupráci so zastúpením Friedrich-Ebert-Stiftung na Slovensku.

Podcast nájdete v službách:

Soundcloud | Apple podcasty | Google podcasty | Spotify | PodBean | Sticher |

CastBoxOvercast | Podcastadict