Európa kraľuje svetovému poľnohospodárstvu

„Európa je známa vývozom kvalitných finálnych produktov, ale v roku 2013 ťahali exportný rast najmä komodity,“ uvádza sa v novej správe Európskej komisie Agricultural trade in 2013.

Európska dvadsaťosmička vyviezla minulý rok poľnohospodárske a potravinárske produkty za 120 miliárd eur. Je to po prvý raz, čo sa Európe podarilo získať globálne prvenstvo.

Spoločný 500-miliónový trh ostáva neohrozene na čele aj v objeme dovozu.

Pšenica a jačmeň samotné predstavujú viac ako 2/3 medziročného rastu. Ich produkcia zodpovedá za to, že sa poľnohospodárskym vývozom podarilo udržať rastúci trend.

Export napriek tomu spomaľuje. V roku 2012 vzrástol o 12 %, minulý rok už len o necelých 6 %. Na porovnanie, vývoz poľnohospodárskej produkcie zo Spojených štátov klesol aj v absolútnom vyjadrení (- 1, 7%).

V kontexte prebiehajúcich rokovaní o transatlantickej dohode o voľnom obchode (TTIP) by to pre Európu mohlo priniesť silnejšiu vyjednávaciu pozíciu.

Noví partneri

Tradiční lídri agrosektoru Kanada a Argentína tiež zápasia o udržanie doterajšieho vývozu. Motorom ekonomického rastu sa podľa Komisie stávajú nové centrá.

Analýza EK zdôrazňuje čoraz silnejšiu pozíciu Číny, ktorá sa predovšetkým snaží udržať krok s domácim dopytom. Hodnota vyvezenej čínskej poľnohospodárskej produkcie za posledných päť rokov vzrástla o 74 %.

Komisia ďalej poukazuje na „pozoruhodný rast vývozu“ v Brazílii, Mexiku a na Novom Zélande.

Pre Európu mal z hľadiska dosiahnutia pozitívneho výsledku kľúčový význam vývoz pšenice a jačmeňa do krajín Blízkeho východu a severnej Afriky, najmä do Alžírska a Saudskej Arábie.

Európske mliečne a cereálne produkty potom v prvom rade smerujú do Číny. Medzi top exportné destinácie sa ďalej zaradili Japonsko, Rusko a Švajčiarsko.

Do štatistík sa premietli aj pohyby menových kurzov. Silné domáce meny môžu vývoz komplikovať, no jeho celková hodnota zostáva vďaka prepočtu relatívne vysoká.

Nízky kurz naopak rastúci objem poľnohospodárskych exportov skresľuje a do štatistík EK sa nepremietne.

Svetová obchodná organizácia predpokladá, že v roku 2014 porastie medzinárodný obchod s potravinami ešte vyšším tempom ako v roku predchádzajúcom.