Európski oceliari sa u Komisie sťažujú na čínskych výrobcov

foto: zamestnanci nemeckej oceliarky

Eurofer, ktoré združuje európskych oceliarov, v piatok (6. januára 2012) požiadal Európsku komisiu, aby prešetrila dovoz čínskych oceľových výrobkov, ktorých prílev na trh EÚ je podľa nich výsledkom masívnych dotácií. Sťažnosť proti dotáciám dopĺňa anti-dumpingové vyšetrovanie v prípade rovnakých produktov, ktoré Komisia zahájila koncom decembra minulého roku na základe ďalšieho podnetu Euroferu.

Eurofer argumentuje, že oceľové plechy pokryté organickou vrstvou z Číny sa predávajú za dumpingové ceny, čo podstatne ohrozuje výrobu v krajinách EÚ.
Napriek poklesu spotreby sa v posledných rokoch jasne zvýšil podiel týchto výrobkov pochádzajúcich z Číny, a to z 0,5 % v roku 2004 na 15 % v priebehu minulého roku. Európski oceliari sa sťažujú, že ceny dovezených výrobkoch z Číny sú podstatne nižšie ako u domácich výrobkov alebo produktov, dovezených z ďalších krajín.

Podľa oceliarskeho združenia čínska vláda poskytuje široké spektrum špecifických podporných programov pre vlastný oceliarsky priemysel, čím ovplyvňuje jeho investičnú kapacitu, výrobu, predaj i export daných produktov . Má ísť o rôzne zvýhodnené pôžičky a úrokovú mieru, daňové úľavy, granty, poskytovanie tovaru za neadekvátne ohodnotenie a iné neférové praktiky.

Generálny riaditeľ Euroferu Gordon Moffat uviedol: „Je jasné, že zázrak čínskeho oceliarskeho priemyslu, ktorý teraz pokrýva takmer 50 % svetovej produkcie ocele, nie je výsledkom síl voľného trhu. Čínska vláda na centrálnej, provinčnej a miestnej úrovni vlastní, riadi a subvencuje virtuálne každý aspekt svojho oceliarskeho priemyslu a financuje obrovské nadmerné kapacity.“

Dodal, že tento prístup Pekingu je „hlavnou príčinou neférovej súťaže na svetovom trhu s oceľou, čo ubližuje obzvlášť európskemu oceliarstvu na domácich i tretích trhoch.“

Problémom je, že Čína neposkytuje presné štatistiky o svojej výrobe i spotrebe ocele. Národná daňová politika navyše povzbudzuje k hromadeniu vyšších zásob ocele. V prípade exportu surovej ocele sa platia vysoké dane. Naopak, po jej premene na výrobky s vysokou pridanou hodnotou, ako sú automobily, spotrebiče či strojárske produkty, je sadzba nižšia.

Ján Bača, hovorca spoločnosti U.S. Steel Košice, ktorá je členom združenia európskych ocelierov, pre EurActiv uviedol: „Ako členovia Euroferu podporujeme túto akciu a veríme, že je v najlepšom záujme nášho podniku a zamestnancov.“