Fínsko a Čína posilňujú spoluprácu v oblasti IKT

Fínsko, európsky líder v oblasti informačných a komunikačných technológií, a Čína, jedna z najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta, vytvorili nový model spolupráce v oblasti výskumu a vývoja IKT. Hlavným zámerom "IKT aliancie Fínsko – Čína" je vyvinutie technológií, ktoré sa budú označovať ako technológie pre environmentálne mestá budúcnosti, informuje na svojich stránkach Fínska agentúra pre financovanie technológie a inovácií (Tekes).

"IKT aliancia Fínsko – Čína je vrcholom aktívneho sieťovania IKT programov [agentúry] Tekes v Číne od roku 2002. Úzka spolupráca medzi Tekes, Strategickým centrom IKT pre vedu, technológiu a inovácie (TIVIT) a čínskym Ministerstvom vedy a technológie je dôležitým novým krokom," hovoria Juho Rissanen a Jaani Heinonen, riaditelia pobočiek agentúry Tekes v Pekingu a Šanghaji.

Výskumné oblasti sa stanovili počas jari a leta, hovoria Reijo Paajanen a Pauli Kuosmanen (TIVIT). Dopĺňajú, že presná špecifikácia výskumných zámerov a úloh, ako i začiatok fungovania celej siete, sa plánuje na prelom leta a jesene 2009.

"Tento projekt je naozaj špičkový. Pravdepodobne posilní export fínskych informačných, komunikačných a environmentálnych technológií a podporí transfer technológií," dopĺňa Rissanen.

Okrem toho sa popri projekte spúšťa aj prvé centrum na podporu čínskych investícií a obchodu vo Fínsku. Ide o zavŕšenie úsilia agentúry Tekes a čínskeho Ministerstva obchodu. Čínsky premiér dal centru "zelenú" v apríli tohto roka.

Sektor informačných a komunikačných technológií nie je jediným, v rámci ktorého obe krajiny posilňujú spoluprácu. Rovnako sa zintenzívňuje spolupráca aj vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle.