Francúzski poslanci Turkov nechcú, ani im platiť

FOTO TASR/AP/Philippe Wojazer, Pool

Dodatok predložili dvaja poslanci z strany UMP prezidenta Nicolasa Sarkozyho.  Podľa nich musí Francúzsko prestať platiť prípravu Turecka na členstvo v EÚ.

Text návrhu predloženého poslancami Richardom Malliéom a Claudom Bodinom podporilo 45 ďalších zákonodarcov, najmä z UMP a zo strany Nouveau Centre, centristického politického subjektu blízkeho UMP.

Návrh ide v línii európskej politiky prezidenta, ktorý opakovane povedal, že „Turecko nečaká budúcnosť člena Európskej únie“.

Všetky prieskumy verejnej mienky naznačujú, že francúzska verejnosť je skôr naklonená privilegovanému partnerstvu s Ankarou než jej plnoprávnemu členstvu v Únii. 

Francúzsko má podľa dohody vyčleniť na pomoc Turecku takmer 129 miliónov eur pre rok 2011, pričom rebelujúci poslanci pripomínajú, že na obdobie rokov 2007-2013 (súčasný rozpočtový rámec Únie) dosiahne odjem francúzskej predvstupovej pomoci Turecku spolu 887 miliónov eur.

Okrem toho tvrdia, že Európsky dvor audítorov komunikuje s Ankarou ohľadne využívania týchto peňazí, keďže sa podľa kalendára splnilo len 30 % cieľov.

„S ohľadom na finančnú situáciu našej krajiny je dôležité, aby sme skoncovali s týmto politicko-rozpočtovým paradoxom,“ tvrdia dvaja poslanci. Žiadajú, aby sa príspevok Francúzska znížil o 109 až 167 miliónov alebo sa o 16,7 % znížil celkový rozpočet pre túto kandidátsku krajinu.

Komisia: Rozpočet EÚ nemožno meniť

Hovorca eurokomisára pre rozpočet EÚ Janusza Lewandowskeho Patrizio Fiorilli v reakcii na túto iniciatívu povedal, že pravidlá neumožňujú, aby členský štát platil na jednu vybranú politiku menej.

"Jednotnosť a univerzalita sú hlavnými princípmi rozpočtu EÚ", vysvetlil hovorca pričom dodal, že krajiny EÚ prispievajú do rozpočtu EÚ všeobecne a nie od programu ku programu. Dodal, že finančný rámec pre roky 2007-2013 je už tak či tak prijatý.

Podľa Fiorilliho rozpočet pre rok 2011 tiež nemožno meniť a prístupová fáza Turecka je niečo čo bolo odsúhlasené v roku 2005.

Profesor komunitárneho práva na Sciences Po v Paríži Frédéric Allemand uviedol, že Francúzsko má právnu povinnosť platiť svoje záväzky voči rozpočtu EÚ a mohlo by sa vystaviť sankciám, ak by tak odmietlo urobiť.

Podľa Allemanda je krok poslancov „striktne politický“ a namierený na získanie "mediálnej pozornosti“.

Podobné dodatky minulý rok stiahli na žiadosť štátneho tajomníka pre európske záležitosti Pierra Lellouche.

Pozície

Kroky francúzskych poslancov považuje za „neeurópske a iracionáne" aj Bahadir Kaleagasi z tureckej obchodnej asociácie TUSIAD. Nemá to podľa neho žiadny iný cieľ než manipulovať s obavami francúzskych občanov z súčasných ekonomických a sociálnych problémov. „Títo francúzski poslanci rozširujú xenofóbiu a diskreditujú medzinárodný imidž Francúzska ako krajiny demokratických hodnôt a racionálneho myslenia“, hovorí Kaleagasi.

"Európske fondy ako súčasť prístupového procesu nepredstavujú veľké sumy. Turecko ich nepotrebuje z finančných dôvodov." Podľa neho majú skôr generovať hospodársky a strategický záujem o EÚ a aj Francúzsko. "Len kapitola o environmentálnom práve EÚ vytvára v Turecku trh o v hodnote 50 miliárd eur“, zdôrazňuje Kaleagasi.

„Okrem toho Turecko je hospodársky najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v Európe. V skutočnosti vytvára pracovné miesta v krajinách ako sú Francúzsko a Nemecko. Je to vďaka značnému obchodnému deficitu s EÚ, najmä v prospech Francúzska a Nemecka. Čisté transfery výnosov z francúzskych spoločností v Turecku je tiež pre francúzsku ekonomiku pridaná hodnota. V tomto zmysle hrajú európske fondy pre Turecko úlohu pri podporore niektorých projektov, ktoré menia Turecko na lepšieho partnera pre EÚ a preto prispievajú k francúzskym hospodárskym záujmov, okrem iného."

„Takýmto iracionálnym konaním podkopávajú títo francúzski poslanci francúzske hospodárske záujmy, záujmy francúzskych občanov a spoločné európske záujmy v medzinárodnom poriadku. Pokiaľ ide o Turecko, dúfame, že hlavný prúd vo francúzskej politike takéto kroky neuznáva a bude konať v súlade s európskymi hodnotami a záujmami“.