Globálny nástroj proti nelegálnemu tabaku zatiaľ spí

Rámcový dohovor o kontrole tabaku Svetovej zdravotníckej organizácie, zdroj: Facebook, WHO FCTC

Okráda verejné rozpočty, sabotuje politiky na ochranu verejného zdravia a financuje organizovaný zločin. Všetky tieto efekty sa pripisujú čiernemu trhu s tabakovými produktmi.

Povedomie o tom, že aj za nelegálnym obchodom s cigaretami je financovanie organizovaného zločinu nie je až také silné. Vyplýva to zo špeciálneho Eurobarometra, ktorý si objednal úrad EÚ na boj proti podvodom OLAF.

S tým, že príjmy z predaja drog sú dôležitým zdrojom peňazí pre organizovaný zločin sa  EÚ stotožňuje 69 % opýtaných. Pri ziskoch z nelegálnych cigariet to predpokladá len 14 % ľudí.

Slovákov najviac v súvislosti s nelegálnymi cigaretami trápi výpadok štátneho rozpočtu. V prieskume to uviedlo až 62 % opýtaných. Priemer EÚ je pritom len 43 %. Až 36 % Slovákov má obavu z financovania organizovanej kriminality, 26 % vidí ako najväčší problém kvalitu a 19 % to, že takéto cigarety sú dostupnejšie pre mladých ľudí.

Únia má v oblasti boja proti nelegálnemu tabaku stratégiu aj akčný plán. Okrem vlastných nástrojov najmä v podobe smernice o tabakových výrobkoch z roku 2014 ráta aj s medzinárodnými krokmi a spolieha sa na ratifikáciu protokolu k Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku (FCTC) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Je to prvá medzinárodná zmluva, ktorá rieši nezákonný obchod s tabakom. Hovorí napríklad o globálnom systéme na sledovanie tabakových výrobkov celým dodávateľským reťazcom.

V podmienkach EÚ tento systém (track and trace) uvedie do života práve spomínaná smernica o tabakových výrobkoch.

Čítajte aj: Ako sledovať tabak

Problém je, že protokol vstúpi do platnosti vstúpi až keď ho ratifikuje aspoň 40 krajín. Zatiaľ tak urobilo len 18.

„Trh s nezákonnými tabakovými výrobkami v EÚ rýchlo vzrástol, pričom pašované cigarety a ich falzifikáty sa našli vo všetkých členských štátoch. Tento celosvetový fenomén si vyžaduje globálne riešenia,“ hovorí slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

EÚ pre oblasť svojich právomocí protokol ratifikovala v júni 2016.

„Vyzývame naše partnerské krajiny na celom svete, aby ho čo najskôr ratifikovali alebo k nemu pristúpili,“ povedala podpredsedníčka Európskej komisie Kristalina Georgievová.

„Nezákonný obchod s tabakovými výrobkami ohrozuje zdravie našich občanov a oslabuje štátne rozpočty. Túto dôležitú výzvu, ktorej čelíme, môže primerane riešiť len medzinárodná zmluva OSN so záväznými povinnosťami.“

„Na následky fajčenia zomrie každoročne v EÚ približne 700 000 osôb,“ pripomína eurokomisár pre zdravie  bezpečnosť potravín, Vytenis Andriukaitis.

„Nezákonný obchod s tabakom dodáva na trh výrobky, ktoré nie sú v súlade s pravidlami EÚ, podľa ktorých musia byť na tabakových výrobkoch uvedené zdravotné varovania a musia dodržiavať obmedzenia týkajúce sa prídavných látok a príchutí.“

To má podľa neho priamo podkopáva snahu EÚ obmedzovať fajčenie medzi populáciou.