Goldstoneho správa o Gaze našla podporu u europoslancov

foto: hlasovanie v Európskom parlamente

Je to vôbec prvýkrát, čo EP prijal uznesenie, ktoré hovorí o "údajných vojnových zločinov zo strany Izraela". Prijaté bolo pomerom hlasov 335 za, 287 proti a 43 poslancov sa hlasovania zdržalo. Predkladali ho skupiny socialistov, liberálov, zelených a európskej ľavice. Alternatívne uznesenie stredo-pravej skupiny ľudovcov neprešlo.

„Uznesenie nespochbňuje, že Hamas je považovaný za teroristickú organizáciu. Hovorí, že izraelská vojenská akcia bola neprimeraná z hľadiska dopadov na civilné obyvateľstvo, čo je jadro problému“, vysvetľuje slovenský europoslanec z frakcie Socialistov a demokratov (SD) Boris Zala. Hlasoval za rezolúciu a myslí si, že je dôležité Goldstoneovu správu podpriť „nie ani tak z hľadiska jej obsahu, ale z hľadiska výzvy na reálne vyšetrovanie“.

Európsky parlament žiada implementáciu odporúčaní Goldstoneho správy a vyvodenie zodpovednosti za porušenie medzinárodného práva. Obe strany konfliktu vyzýva, aby v horizonte piatich mesiacov začali s nestranným vyšetrovaním.

Možnosť nestranného vyšetrovania v pásme Gazy, ktoré ovláda Hamas a nie Palestínska samospráva označuje Zala za „technický problém“.  „Nemal by s tým mať problém Izrael“. Podľa Zalu sa už na armádnej úrovni isté vyšetrovanie začalo a vyjadril dôveru aj v izraelské súdnictvo, ktoré už neraz stíhalo aj najvyšších politikov štátu.  

Monitoring implementácieodporúčaní má podľa parlamentného uznesenia zabezpečiť  vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci Catherine Ashtonová, ktorá má potom reportovať naspäť Parlamentu.

Prijatiu takto formulovaného textu predchádzala horúčkovitý lobbing oboch strán – palestínskej aj izraelskej. Podľa europoslanca Zalu sa ale poslanci „správne nenechali obvplyvniť ani jednou z nich“.

Izraelské rekacie hovoria o kontroduktívnosti uznesnia aj správy ako takej. Podľa Moše Kantora, predsedu Európskeho židovského kongresu, ktorého cituje Jerusalem Post, spočíva význam prijatia takéhoto uznesenia najmä v jeho vplyve na verejnú mienku. 

V texte europoslanci vyjadrili znepokojenie nad správami niektorých mimovládnych organizácií, ktoré spolupracovali  na vypracovaní Goldstonovej správy a ktoré sa teraz ocitli pod tlakom zo strany verejných orgánov a čelia prekážkam pri svojich aktivitách.

Kantor dodáva, že ak medzinárodné spoločenstvo a Európa neuzná právo Izerala brániť sa, tažšie môže očakávať, že bude izraleská vláda prijímať bolestivé rozhodnutia – ústupky, ktoré vydláždia cestu k mieru Blízkom východe.

„Budovanie dôvery medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi" je podľa textu europarlamentu súčasťou mierového procesu, ktorý má viesť k vytvoreniu "dvoch štátov existujúcich vedľa seba v mieri a bezpečí". Jeden z riaditeľov Ženevskej inciatívy Gadi Baltiansky na nedávnej konferencii v Bratislave povedal, že sa netreba prehnanie sústreďovať na „opatrenia na budovanie dôvery“, ako sa to dlho dialo, napríklad na sľuby na zastavenie výstavby židovských osád na palestínskych územiach. Najprv treba podľa neho pevne definovať hranice oboch krajín, čo vyrieši zároveň  problém s nelegálnou výstavbou.

O podporu pre Goldstoneho závery žiadal európskych poslancov v Štrasburgu otec uneseného izraelského vojaka Gilada Šalita, ktorého Hamas drží v Pásme Gazy už štyri roky. "Žiadam Vás, aby ste podporili odporúčania Goldstoneho správy na okamžité prepustenie môjho syna a postavili sa za výzvu Richarda Goldstoneho, aby bol pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža umožnený prístup k môjmu synovi v súlade s treťou Ženevskou konvenciou."