Inovácie: dobehne Únia USA?

Krátka správa:

Hoci väčšina členských štátov naďalej zaostáva v inovačnej kapacite za USA a Japonskom, medzera medzi nimi a EÚ sa uzatvára najmä vďaka rýchlemu rastu krajinách ako Slovinsko, ČR, Litva, Portugalsko, Poľsko, Grécko, Cyprus, Rumunsko a Bulharsko.

K hlavnému pokroku dochádza vďaka rastúcemu počtu absolventov vedeckých a inžinierskych odborov, intenzívnejšiemu využívaniu obchodných značiek a dizajnov a zvýšenej zamestnanosti v stredne až vysoko technicky náročných sektoroch .

Poradie krajín bolo zverejnené 22. februára 2007 v podobe „hodnotiacej tabuľky európskych inovácií“, ktorej cieľom je vyhodnotiť a porovnať inovačný výkon členských krajín EÚ. Inovácie sú kľúčovým pilierom Lisabonskej stratégie EÚ.

Štúdia, ktorá obsahuje široké spektrum ukazovateľov (vrátane rozpočtov verejných financií na vedu a výskum, investície do informačných a komunikačných technológií a úverové podmienky pre začínajúce podniky), označuje Švédsko, Fínsko, Dánsko, Nemecko, Švajčiarsko a Japonsko za svetových lídrov v inováciách. V tesnom závese za nimi sú USA, Veľká Británia, Island, Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Rakúsko a Írsko.

Naopak, krajiny ako Estónsko, Španielsko, Taliansko, Malta, Maďarsko, Chorvátsko a Slovensko, zdá sa, stagnujú, pretože ich „skóre“ je riadne pod úrovňou lídrov a pod alebo rovná priemernému výkonu v tomto ohľade.

Kľúčovými oblasťami, v ktorých Európa naďalej zaostáva, sú investície do IKT a výdavky na výskum a vývoj. Penetrácia krajín širokopásmovým pripojením na internet zaostáva za Japonskom aj USA a súkromné investície do vedy a výskumu sú v Európe len na úrovni 1,2% HDP, kým v USA je to 1,9% a v Japonsku 2,4% HDP.

Štúdia tvrdí, že EÚ tiež zaostáva v prístupe k terciárnemu vzdelávaniu (kam patrí len 25% populácie EÚ, no 37% v Japonsku a 38% v USA), počte patentov a dostupnosti rizikového kapitálu v raných fázach podnikania.

Europoslankyňa Zita Pleštinská (EP-ED) vidí ako jednu z možností využitie prostriedkov z rozpočtu EÚ pre lepšie využitie rizikového kapitálu: “Základným predpokladom vytvorenia rámca pre kvalitné podnikateľské prostredie je dostatočný objem zdrojov z rozpočtu Európskej únie. Napríklad podpora využívania rizikového kapitálu je možnosťou, ako naakumulovať finančné zdroje na podporu kreatívnych myšlienok na zabezpečenie konkurencieschopnosti firiem už na začiatku podnikateľskej činnosti.”