Írsko dostane pomoc z Európskeho globalizačného fondu

Zdroj: TASR/AP Photo/Peter Morrison

Európska komisia navrhla poskytnúť  1,5 milióna EUR z Európskeho globalizačného fondu (EGF) írskej spoločnosti  na výrobu bižutérie Andersen Ireland Limited. Prostriedky z fondu majú podporiť  138 prepustených pracovníkov a rovnaký počet mladých nezamestnaných ľudí.  

Návrh ešte musí schváliť Európsky parlament a Rada ministrov.

Podľa európskeho komisára pre zamestnanie,  sociálne veci a inklúziu Lászla Andora „výrobcovia klenotov v EÚ sú vystavení čoraz väčšej konkurencii z mimo európskych krajín a to najmä Číny. Dnešný návrh má pomôcť bývalým zamestnancom, ako ďalším 138 mladým ľudom, nájsť si uplatnenie na trhu práce.“

Írsko podalo prihlášku na pomoc z EGF potom čo Adersen Ireland Limited prepustila 171 pracovníkov kvôli nekonkurencieschopnosti. Zatvorenie tejto firmy výrazne ovplyvní  ekonomiku rathkealiského regiónu s 39,3% nezamestnanosťou. Priemerná nezamestnanosť v Írsku je 19%.   

Zvýšená konkurencia zo zahraničia

Posledných 5 rokov dominujú európskemu trhu s bižutériou najmä výrobky z Číny, Indie, Thajska či Turecka. Až 83% celkového dovozu bižutérie v roku 2007 bolo práve z Číny.  

V roku 2008 presiahol dovoz z mimoeurópskych krajín 56 000 ton, čo bol približne rovnaký počet ako počet bižutérie vyrobenej v EÚ.

Od roku 2012 EÚ dováža viac bižutérie ako sama vyrobí. 95% dovezeného tovaru je z Číny, Indie a Filipín. Kvôli výhodnejším podmienkam presunula väčšina európskych výrobcov bižutérie svoju výrobu práve do týchto krajín.

Európsky globalizačný fond

Hoci voľnejší obchod zo zvyškom sveta prináša ekonomike EÚ viacero výhod v podobe rastu a vytvárania nových pracovných miest, môže ovplyvniť aj zamestnanosť a to najmä v citlivých oblastiach ako je zamestanosť nižšie kvalifikovaných pracovníkov. Barrosova Komisia preto zriadila fond, ktorý má krajinám EÚ pomôcť prispôsobiť sa následkom globalizácie.

Fond poskytuje jednorazovú pôžičku, z ktorej sa môže financovať asistencia pri hľadaní práce, odborná príprava či rekvalifikácia prepustených zamestnancov. Členské štáty musia vypracovať akčný plán, ktorého realizáciu fond podporí.  

Od založenia EGF v roku 2007 EÚ vybavila viac ako 130 žiadostí, pomohla viac ako 116 000 pracovníkom a prispela celovou sumou 536 miliónov EUR.