Jednotný trh sa má rozšíriť o Severnú Afriku

foto: eurokomisár pre rozširovanie Štefan Füle, zdroj: Juha Roininen / EUP- Images

Podľa eurokomisára zodpovedného za rozširovanie a susedskú politiku potrebuje byť Únia po sérii revolúcií, ktoré zmenili tvár arabského sveta „ambiciózna a kreatívna“. Minimálne preto, aby zabránila, aby výdobytky týchto revolúcií boli „ukradnuté“ extrémistami.

Na margo častého porovnávania udalostí v severnej Afrike s revolúciami vo východnej Európe v roku 1989 Füle hovorí, že podstatným rozdielom je práve fakt, že krajinám východnej Európy bolo ponúknuté členstvo v EÚ a NATO.

Európska únia pripravuje preto strategickú revíziu svojej susedskej politiky, v ktorej ale musia členské krajiny „lepšie pomenovať“ konečný výsledok takéhoto partnerstva.

„Máme obrovskú zodpovednosť, ktorá žiadnym spôsobom nespochybňuje, že ide v prvom rade o ich zodpovednosť, zodpovednosť Tunisanov, Egypťanov a ľudí v iných krajinách za reformné procesy. Nie je to o tom, že my odtiaľto povzbudzujeme revolúcie alebo im tam implantujeme naše hodnoty. No ak sa raz vydajú na cestu reforiem, myslím si, že by si mali uvedomiť, že v nás budú mať veľmi solídneho, koherentného a nápomocného partnera,“ povedal Füle.

Komisia sa podľa neho bude určite snažiť zájsť ďalej ako je rámec súčasných asociačných dohôd s krajinami na opačnom brehu Stredozemného mora.

„Sme pripravení vydať sa cestou hospodárskej integrácie s týmito krajinami ako doplnku k posilňovaniu občianskej spoločnosti, podpore demokratického rozvoja, posilňovania demokratických inštitúcií a podpore inkluzívneho a udržateľného rastu. Všetko toto môžete robiť ak zaangažujte vašich susedov na myšlienke postupného vytvárania Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý tak dobre funguje v Európe“, hovorí eurokomisár.

Füle priznáva, že pokiaľ ide o východných susedov a iniciatívu Vychodeného partnerstva, aj tieto krajiny budú potrebovať jasnejšiu perspektívu, ak sa majú robiť bolestivé reformy.

„Musíme dať našim partnerom jasne najavo, že je to práca cez tieto iniciatívy a viaceré programy, cez ktoré môžu vybudovať viac Európskej únie vo svojich krajinách. A práve cez tento proces nie len že pritiahnu svoje krajiny bližšie k Európskej únii, ale v príde čas, kedy budú môcť predložiť na stôl svoje európske ašpirácie podľa článku 49. Lisabonskej zmluvy“. Tento článok hovorí, že každý európsky štát, ktorý rešpektuje hodnoty EÚ môže požiadať o členstvo.

Celý rozhovor v anglickom jazyku nájdete na tejto linke