Juh EÚ čelí náporu imigrantov Arabskej jari

foto: Prisťahovalec stojí pred policajtmi počas protestu, Taliansko. Zdroj: TASR

Správu o dôsledkoch Arabskej jari na nelegálnu migráciu do EÚ predstavil minulý týždeň (16.novembra) v Aténach Gil Arias Fernandez, zástupca riaditeľa európskej agentúry pre kontrolu hraníc Frontex. Dokument ukazuje, že medzi 1.januárom a 30.septembrom tohto roku sa počet nelegálnych prisťahovalcov oproti minulému roku zvýšil až o 50 percent- zatiaľ čo tento rok národné úrady zaregistrovali viac ako 112 tisíc imigrantov, minulý rok to bolo niečo vyše 76 tisíc.

„Skok je spôsobený masívnym prílevom z krajín Severnej Afriky a v prvej polovici tohto roku sa zameriaval najmä na Taliansko a Maltu,“ uviedol Fernandez. Najviac vyťaženým mesiacom v tomto smere bol marec, kedy sa pokúšalo hranice EÚ prekročiť až 20 tisíc ľudí, z toho 17 tisíc ich prišlo práve z krajín Maghrebu.

Smer Stredozemné more

Po tomto období už nával imigrantov opadol. V súčasnosti je už podľa čísiel agentúry Frontex „takzvaná trasa Stredozemného more takmer zatvorená. Je tomu tak preto, že úrady v Tunisku zlepšili kontrolu hraníc a podpísali s Talianskom dohodu o návrate imigrantov,“ povedal Fernandez.

Podobne sa zlepšila aj situácia ohľadom imigrantov z Líbye. Tú Kaddáfiho režim používal ako „vojnovú zbraň“ proti EÚ a po prevzatí moci v krajine líbyjskou Národnou dočasnou vládou postupne poklesla.

Podľa údajov Frontexu však nelegálni imigranti na príchod do Európy používajú vo veľkej miere takzvanú trasu východného Stredozemného mora, teda hranicu medzi Gréckom a Tureckom. Intenzita prechodu nelegálnych prisťahovalcov touto cestou je pritom len o niečo menšia ako v roku 2010- zatiaľ čo minulý rok bolo registrovaných 39 tisíc nelegálnych imigrantov, tento rok to bolo o dvetisíc menej.

Posun vo vývoji

Predstaviteľ Frontexu zároveň zdôraznil, že nelegálni prisťahovalci mierne zmenili smer svojej cesty, keď si na vstup do EÚ začali vyberať skôr už spomínaný prechod medzi Gréckom a Tureckom, pričom predtým prevládalo španielske pobrežie. „Od 1.januára do 30.októbra bolo v Grécku zaregistrovaných 1700 Alžírčanov, tisíc Maročanov a 300 Tunisanov, pričom tento počet bol v Španielsku 900, 200 a jeden,“ uviedol Fernandez.

V prípade Grécka bol najvyťaženejším mesiacom október so zaznamenaným počtom 9600 nelegálnych prechodov z Turecka do Frécka. V súčasnosti sa počet zadržaných za deň pohybuje v priemere v počte nad 300- čo je významné číslo.“

Jedným z dôvodov je zníženie nárokov na výdaj víz v Turecku. Krajina sa v poslednom čase dokonca pokúšala o vybudovanie vlastnej verzie Schengenského priestoru, keď zaviedla bezvízový režim s krajinami ako Irán, Sýria, Jemen, Líbya, Libanon, Maroko a Tunisko. „Takto môžu ľahko cestovať do Istanbulu, ktorého letisko je veľmi blízko gréckych hraníc. Prekročia ich s pomocou stoviek pašovacích sietí operujúcich v Turecku a za oveľa nižších cien,“ vysvetlil Fernandez. Tomuto stavu ešte napomáha skutočnosť, že medzi severoafrickými krajinami a Tureckom je lacné letecké spojenie.

Frontex neočakáva, že by sa táto situácia v najbližšom čase výrazne zmenila. „Dôvodom je nedostatok prijímacích centier v oboch krajinách, neprítomnosť dohôd o repatriácií s niektorými krajinami pôvodu (utečencov), blízkosť Istanbulu k hraniciam, nízka cena leteniek, nízky vízový režim do Turecka a vysoký počet pašovacích sietí operujúcich v Turecku s gréckymi zamestnancami,“ zhrnul Fernandez.