Kallas: obmedzovanie voľného pohybu je „nezmyslom“

 

Krátka správa:

„Všetci poznáme takmer hysterickú atmosféru, obklopujúcu túto oblasť. Sociálny dumping! Neférová konkurencia! Krádež pracovných miest!,“ povedal komisár Kallas počas svojej reči v Ankare v Turecku.

Podľa neho sú súčasné reštrikcie na voľný pohyb pracovnej sily v EÚ „nezmyslom“ a súčasný stav tejto základnej slobody v EÚ je „nedostatočný“, pretože je „otrávená reštrikciami a nespravodlivými pravidlami“.

Kallas je v Turecku na trojdňovej návšteve, pričom sa zameriava najmä na reformné napredovanie Ankary a jej prípravy na pristúpenie k EÚ.

Podľa Kallasovho hodnotenia si pozornosť zasluhujú rovnako aj ďalšie „slobody“ v EÚ, aj keď v rôznych stupňoch. Voľný pohyb osôb je úspechom, ktorý by „sotva niekto“ chcel zrušiť, ale „nemôže byť udržaný bez silného dodržiavania“. Voľný pohyb tovarov je „ pravdepodobne najrozvinutejšou oblasťou, no prekážky ostávajú“. Za existujúcich okolností je posledný návrh smernice o službách „najlepším možným“ spôsobom, ako manažovať voľný pohyb služieb, povedal Kallas. Na margo voľného pohybu kapitálu povedal, že „veci vôbec nie sú zlé“.

Pokiaľ ide o otázku príprav Turecka na pristúpenie, Kallas poukázal na to, že reformy sa v krajine spomaľujú a zdôraznil, že jeho cieľom je „povzbudiť tureckých lídrov, aby pokračovali s reformami“.

V odpovedi na to vyjadril turecký minister zahraničných vecí Abdullah Gul svoju nádej, že rokovania medzi Tureckom a EÚ budú „realizované v pozitívnom duchu a na základe prinícpov, ktoré boli aplikované na iné kandidátske krajiny“.