Kandidáti na členstvo v EÚ dostali výročné hodnotenie

Eurokomisár pre rozšírenie a susedskú politiku Štefan Füle dnes predstavil svoju poslednú správu o pokroku dosiahnutom za uplynulý rok v krajinách, ktoré sú kandidátmi na vstup do EÚ. Ide o šesť krajín západného Balkánu a Turecko.

Füle pripomenul, že ak v roku 2012 EÚ pri rozširovaní zdôrazňovala význam právneho štátu a v roku 2013 sa zamerala na správu ekonomických záležitostí, tento rok prišla s novými návrhmi, ako v kandidátskych krajinách podporiť reformu verejnej správy a posilniť demokratické inštitúcie.

“Tento prístup prináša ovocie. Tento proces je dôveryhodný a prináša výsledky prostredníctvom reforiem, ktorými postupne prechádzajú príslušné krajiny, čo vedie k zlepšeniu stability v našom bezprostrednom susedstve. Tiež to vedie k lepšej pripravenosti týchto krajín na vstup do EÚ a povinnosti vyplávajúce z členstva,” uviedol Füle.

ČIERNA HORA

Komisár pripomenul, že Podgorica s Bruselom rokuje o 12 prístupových kapitolách, z ktorých dve sú predbežne uzavreté. V krajine sa začali zavádzať pravidlá právneho štátu. Ďalšie hmatateľné výsledky budú kľúčom pre celkové tempo prístupových rokovaní.

SRBSKO

Začatie prístupových rokovaní je medzníkom vo vzťahoch medzi EÚ a Srbskom. Belehrad musí aj naďalej plniť stanovené reformné priority. Tempo rokovaní bude závisieť od pokroku v kľúčových oblastiach reforiem, najmä v oblasti právneho štátu, a od normalizačného procesu s Kosovom.

MACEDÓNSKO

Prístupový proces s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko je momentálne v slepej uličke. Skopje musí urobiť kroky na zvrátenie opatrení, najmä pokiaľ ide o slobodu prejavu a médií a nezávislosť súdnictva. Je naliehavá potreba nájsť diplomatické a vzájomne prijateľné riešenia otázky názvu krajiny. Vláda a opozícia by mali podniknúť kroky na obnovenie politického dialógu v parlamente.

ALBÁNSKO

Albánsko získalo štatút kandidátskej krajiny v júni tohto roku ako uznanie za reformné úsilie a pokrok dosiahnutý pri plnení požadovaných podmienok. Krajina potrebuje posilniť reformné úsilie a zamerať sa na to, aby integračný proces bol udržateľný a inkluzívny. Vláda aj opozícia musia zaistiť politickú diskusia predovšetkým v parlamente.

BOSNA a HERCEGOVINA

Táto krajina zostáva na nezmenenej pozícii na svojej európskej integračnej ceste. Po všeobecných voľbách v októbri tohto roku bude nevyhnutné, aby krajina našla riešenie naliehavých sociálno-ekonomických reforiem a dokázala snahu o pokrok pri plnení európskej agendy.

KOSOVO

Parafovanie dohody o stabilizácii a pridružení s Kosovom v júli tohto roku je dôležitým míľnikom vo vzťahoch medzi EÚ a Kosovom. Podľa správy komisára Füleho Kosovo teraz najviac potrebuje predstaviť výsledky pri napĺňaní kľúčových reforiem, najmä v oblasti právneho štátu.

TURECKO

EÚ oceňuje realizáciu niektorých reformných záväzkov Ankary, najmä takzvaný “demokratizačný balíček” z roku 2013. Pozitívne sú vnímané aj ústretové kroky na vyriešenie kurdskej otázky. Na druhej strane Brusel má obavy, pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva a ochranu základných slobôd. Aktívne a dôveryhodné rokovania o pristúpení poskytnú najvhodnejší rámec pre využitie plného potenciálu vzťahov medzi EÚ a Tureckom. Füle zdôraznil, že je potrebné čo najskôr otvoriť rokovania o kapitolách 23 a 24, týkajúce sa budovania právneho štátu a základných ľudských práv.

Pozície

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v tejto súvislosti osobitne oceňuje dôraz Európskej komisie na pokrok v oblasti posilňovania právneho štátu už v skorej fáze prístupových rokovaní. “Uvedomujeme si, že dosiahnutie európskych štandardov si vyžaduje čas. Sme presvedčení, že Čierna Hora spolu s ďalšími ašpirantskými krajinami sú odhodlané dosiahnuť ich čo najskôr.

Vítame, že správa EK potvrdzuje dôležitý pokrok Srbska v realizácii reforiem a dialógu s Prištinou, ktoré považujeme za dostatočné pre začatie otvárania jednotlivých negociačných kapitol ešte v tomto roku. Pokračovanie dialógu Belehrad – Priština aj na politickej úrovni a schopnosť prevziať záväzky zo stabilizačného procesu sú kľúčové pre európsku perspektívu Kosova. ”

MZVaEZ SR zdôrazňuje, že Slovensko zostáva aktívnym podporovateľom procesu rozširovania, ktorý doteraz Európsku úniu posilnil vnútorne aj navonok, a neustále preukazuje svoj pozitívny transformačný vplyv aj za jej hranicami. “Zároveň kladieme dôraz aj na splnenie stanovených podmienok zo strany ašpirantských krajín na členstvo. V tejto súvislosti budeme naďalej pokračovať v odovzdávaní autentických skúseností zo svojej integrácie a poskytovať partnerom rozvojovú aj technickú pomoc. Veríme, že aj počas nového mandátu nadchádzajúcej Európskej komisie zostane rozširovanie jedným z najúspešnejších nástrojov zahraničnej politiky Európskej únie.”

EurActiv.sk/TASR