Klimatická dohoda v roku 2011 „nie je uskutočniteľná“

Komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardová a americký vyjednávač Todd Stern nedávajú novej záväznej globálnej klimatickej dohode veľkú šancu.

„Z toho čo som počula v posledných dvoch dňoch, musím dôjsť k záveru, že je vysoko nepravdepodobné dopracovať sa v Durbane k právne záväznej dohode,“ povedala v stredu (27.4.) po stretnutí Major Economies Forum (MEF) médiám Hedegaardová.

MEF je neformálna skupina 17 krajín, vrátane najväčších znečisťovateľov Číny a USA.

„Nie že by si mysleli, že to nie je dôležité, ale prevláda pocit, že to jednoducho nie je uskutočniteľné,“ dodala.

Vzhľadom na vývoj v Kodani (2009) a skromný pokrok v Cancúne (2010) to nie je po prvýkrát, čo silnejú pochybnosti o šanci na ambicióznu klimatickú dohodu.

Najchudobnejšie krajiny, ktoré sú najviac vystavené dôsledkom globálneho otepľovania, však stále veria, že sa podarí prekročiť súčasný prístup založený na dobrovoľnosti.

„Myslím, že existujú rozdielne pohľady na stupeň nevyhnutnosti pre právne záväznú dohodu,“ povedal Stern. „Náš názor v USA je, že to práve teraz nie je nevyhnutnou vecou.“

Podľa mnohých výsledky minuloročnej konferencie v Cancúne zachránili globálne rozhovory pred úplným kolapsom.

Krajiny sa dohodli na postupe pri zastavení tropického odlesňovania, schéme pre transfer technológií pre chudobnejšie krajiny a na pomoci pre zmiernenie dôsledkov v rozvojových krajinách po roku 2020 v hodnote 100 miliard dolárov ročne. V rozhodnutia v najpálčivejšej otázke o predĺžení alebo nahradení Kjótskeho protokolu, ktorého opatrenia vypršia budúci rok odložili do budúcnosti.

Komisárka Hedegaardová potvrdila, že EÚ sa v Durbane bude snažiť pokročiť pri znižovaní emisií z lodnej a leteckej prepravy.

„V Durbane nebude stačiť len implementovať to, čo sa dohodlo v Cancúne. Zahrnutie lodnej a leteckej dopravy – to sú témy, o ktoré budeme usilovať,“ uviedla s tým, že by uprednostnila, aby tento problém riešila Medzinárodná námorná organizácia (IMO). Nebude sa však na tento spôsob spliehať.

„Od roku 1997, sa IMO touto úlohou zaoberalo, bez výsledku, a preto veľmi jasne signalizujeme, že strácame trpezlivosť,“ dodala.

(EurActiv v spolupráci s Reuters)