Komisia spúšťa iniciatívu za transparentnosť TTIP

Cecilia Malmströmová (zdroj: Európska komisia)

Zámer Európskej komisie má pomôcť prekonať obavy spojené s prebiehajúcimi rokovaniami o transatlantickej dohode medzi EÚ a USA (TTIP).

„Chceme, aby každý vedel, koho záujmy sú reprezentované, ak príde do kontaktu s komisármi,“ povedal po stredajšom rokovaní EK jej prvý podpredseda Frans Timmermans. „Chceme presvedčiť Parlament a Radu, aby nás nasledovali,“ dodal.

Jean-Claude Juncker zdôraznil snahu o zavedenie väčšej transparentnosti na úrovni Komisie ešte pred samotným nástupom do funkcie jej predsedu. Zamerať sa chcel najmä na kontakt s lobistami a záujmovými skupinami.

Juncker deklaroval záujem vytvoriť medziinštitucionálnu dohodu v spolupráci s Parlamentom a Radou. Jej cieľom by bolo vytvorenie povinného registra lobistov vo všetkých troch európskych inštitúciách.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová naďalej vidí rezervy v otvorenosti pri vyjednávaniach o TTIP. „Aj napriek tomu, že v súčasnosti je pre verejnosť dostupných viac dokumentov, ktoré sa týkajú pripravovanej dohody, stále by sme mohli spraviť viac,“ povedala Malmströmová.

„Môžeme a musíme vyjednať takú zmluvu, ktorá zodpovedá potrebám európskych občanov,“ tvrdí Malmströmová. „Tieto výsledky sa dajú dosiahnuť vtedy, ak budeme spolupracovať so všetkými politickými silami, spoločenskými organizáciami naprieč EÚ a našimi partnermi v USA,“ uviedla komisárka.

Podľa Daniela Casparyho (EĽS/EPP), člena Výboru EP pre zahraničný obchod, sú vyjadrenia Timmermansa a Malmströmovej dobrým signálom. „Lepší prístup poslancov a občanov k informáciám o prebiehajúcich rokovaniach o TTIP je správny, no dlhodobo odkladaný krok,“ povedal Caspary.

„Komisárka Malmströmová začala po nástupe do funkcie robiť kroky, ktoré Európsky parlament vyžadoval dlhodobo a ktoré jej predchodca Karel de Gucht zanedbával,“ dodal poslanec európskych ľudovcov.

Caspary zdôraznil ,že v súčasnosti je najdôležitejšie rozptýliť obavy a mýty, čo sa podarí len vyššou mierou transparentnosti. „Nesmieme však zabúdať na to, že o dohode TTIP stále rokujeme a preto musíme zachovať istú mieru dôveryhodnosti,“ uzavrel.