Komisia žaluje Poľsko pre výrub v Bielovežskom pralese

Zdroj: Twitter/Friends of the Earth Europe

Poľská vláda rozhodla o trojnásobnom zvýšení výrubu v pralese už v marci minulého roku. Zasiahnuť mal aj oblasti, v ktorých bolo doteraz rúbanie stromov vylúčené. Argumentovala pritom potrebou ochrany unikátneho lesa pred škodcami.

Bielovežský prales je súčasťou chránených území Natura 2000. Podľa Komisie nie je výrub v súlade s ochranou pralesa a presahuje zásahy potrebné na jeho udržateľné využívanie.

V apríli tohto roka vydala Komisia odôvodnené stanovisko, v ktorom Varšavu žiadala zastaviť rozsiahly výrub. Na splnenie podmienok jej dala jeden mesiac.

Keďže Poľsko požiadavku nesplnilo, Brusel posunul prípad pred Súdny dvor EÚ. Vzhľadom na rozsah aktivít zároveň žiada, aby súd vydal predbežné opatrenie na ich okamžité zastavenie.

Spochybňované prírodné dedičstvo UNESCO

Bielovežský prales, jeden z posledných pozostatkov pôvodného lesa, ktorý v minulosti pokrýval rozsiahle oblasti na severe Európy, je od roku 2011 uznaným prírodným dedičstvom UNESCO. V takýchto oblastiach sú hospodárske aktivity zakázané.

https://euractiv.sk/clanky/zivotne-prostredie-europske-fondy/polsko-planuje-rubat-v-unikatnom-bielovezskom-pralese/

Súčasná však tento status spochybňuje, a chce ho pralesu vziať. „Bielovežský prales dostal status prírodného dedičstva UNESCO ilegálne, bez konzultácií s miestnou komunitou“, vyhlásil pred časom minister životného prostredia Jan Szyszko.

Prales by mal mať, podľa Varšavy, status zmiešaného prírodno-kultúrneho dedičstva, ktorý by umožňoval hospodárske využívanie.

Proti výrubu vedú kampane environmentálne organizácie, ako Priatelia Zeme, Greenpeace, či World Wildlife Fund.