Kvalitu škôl možno porovnať na Slovensku i globálne

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Inštitút INEKO zverejnil vo štvrtok(4.4.) nový rebríček kvality základných a stredných škôl na Slovensku z ktorého vzišli ako najlepšie školy vo svojich kategóriách ZŠ Skuteckého (Banská Bystrica), Gymnázium Novohradská (Bratislava) a SPŠ elektrotechnická (Prešov).

Sledovali pritom celkové výsledky žiakov  na danej škole za uplynulé 4 školské roky vo vybraných maturitných predmetoch, v testovaní zo slovenského, príp. maďarského jazyka a matematiky, mimoriadne výsledky žiakov a tiež  nezamestnanosť absolventov SŠ  oproti miere evidovanej nezamestnanosti v danom okrese.

OECD zase pripravila nový nástroj založený na ich programe hodnotenia PISA, ktorý má pomôcť jednotlivým školám porovnať vlastných študentov vo veku 15 rokov. Učiteľom má poskytnúť komplexnejší obraz výkonu a charakteristík žiaka než doterajšie testy tak, aby mohli s nimi čo najlepšie pracovať na zlepšení výsledkov. Oficiálne by sa mal spustiť na jeseň 2013.

Zamerali sa na porozumenie textu, matematiku a vedecké predmety, v ktorých Európa značne zaostáva za Áziou i severnou Amerikou pokiaľ ide o počet i kvalitu absolventov, čo vedie k budúcemu nedostatku zručných inžinierov.

Európska komisia pritom zdôrazňuje, že vzdelávanie v týchto odboroch je kľúčom k inováciám. Predpokladá, že do roku 2020 vznikne asi 20 miliónov nových pracovných miest vyžadujúci vysokú odbornú kvalifikáciu. V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy si EÚ stanovala niekoľko cieľov, v ktorých chce prekonať výzvy súčasného nepriaznivého trendu v EÚ. Do konca dekády by napríklad menej ako 15 % žiakov vo veku 15 rokov malo byť v PISA testoch v kategórii nižších výsledkov pri zručnostiach v oblasti porozumenia textu, matematiky a vedy.

Zanedbávané IT schopnosti

Ani OECD ani INEKO vo svojich porovnaniach nezohľadňujú výsledky v oblasti počítačových a informačných technológií, hoci viacerí odborníci upozorňujú, že práve tie by sa mali dostať do centra záujmu.

Na fóre pre inovácie, ktoré sa koncom marca konalo v Bruseli, viceprezident spoločnosti Google Alfred Spector pre výskum uviedol, že deti musia počítačové znalosti brať ako základ svojho vzdelania ak majú udržať krok s rýchlo napredujúcimi technológiami.

Súhlasila s ním aj eurokomisárka pre vzdelanie Androulla Vassiliou. „Naše vzdelávacie systémy zaostávajú. Len pomaly prijímame novú technológiu. V našich reakciách musíme byť rýchlejší,“ uviedla na podujatí nadácie Európskeho inštitútu pre technológie a inovácie, na ktorom mladí odborníci, podnikatelia a študenti prezentovali svoje nápady na podnikateľské príležitosti v oblastiach siahajúcich od zdravotnej starostlivosti, po výrobu energie a informácie o trhu.