Lima: Prvý krok ku globálnej klimatickej dohode

Autor: pat138241, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Delegáti členských štátov OSN sa včera (14. december) dohodli na pláne boja proti globálnemu otepľovaniu. Hoci ide o kompromisné riešenie, po prvýkrát sa k zníženiu emisií skleníkových plynov zaviazali všetky krajiny. Konkrétne záväzky majú krajiny predložiť na budúcoročnom klimatickom samite v Paríži.

Dvojtýždňové rokovania v Peru sa predĺžili o celé dva dni, kvôli nesúhlasu chudobných krajín s rozložením záťaže a finančným mechanizmom.

Environmentálne skupiny považujú dosiahnutý výsledok za neúspešný kompromis. Európska únia je o niečo optimistickejšia. „EÚ prišla do Limi s cieľom položiť stabilné základy rokovaniam v Paríži. Aj keď sme dúfali, že výsledok bude ambicióznejší, sme presvedčení, že sme na dobrej ceste,“ vyhlásil po ukončení rokovaní eurokomisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Canete.

Rozdelená OSN

Dohoda bola prijatá len niekoľko hodín po tom, čo rozvojové krajiny odmietli predchádzajúci kompromisný návrh. Zároveň obvinili bohaté členské štáty z vyhýbaniu sa zodpovednosti v boji proti globálnemu otepľovaniu .

Rokovania v Lime začali s vysokými očakávaniami, pretože krajiny ako Čína a USA po prvýkrát avizovali pripravenosť podieľať sa na znižovaní znečistenia ovzdušia. Nadšenie však z delegátov čoskoro opadlo, kvôli nejasnostiam o tom, ako by malo byť rozdelené úsilia a kto by ho mal financovať.

Rozhovory mali vypracovať draft klimatickej dohody, ktorá má byť prijatá na budúci rok v Paríži. Rozvojové krajiny však trvali na tom, aby industrializované národy prispeli do sľúbeného Zeleného fondu OSN, ktorý im má pomôcť plniť záväzky.

V polovici rokovaní bolo vo fonde niečo viac ako 10 miliárd dolárov. Taktiež ostalo nejasným, ako chcú vyspelé krajiny mobilizovať sľúbených 100 miliárd dolárov ročne na financovanie boja proti klimatickým zmenám.

„Sme veľmi sklamaní. 10 miliárd je neuveriteľne málo,“ povedal indický klimatický vyjednávač Prakash Javadekar. „ Viete, tri po sebe nasledujúce roky rozvinuté krajiny prispeli 10 miliárd na pomoc chudobným krajinám, teraz túto sumu znižujú. Teraz tvrdia, že 10 miliárd bude stačiť na 4 roky!,“ dodal Javadekar.  

Ťažšie rozhodnutia neskôr

Rokovania skončili kompromisom 194 krajín, v ktorom sa krajiny zaviazali:

1. V roku 2015 prijať ambicióznu klimatickú dohodu, ktorá bude odrážať rozdielne zodpovednosti a možnosti každého národa

2. Poskytnúť finančnú podporu zraniteľným rozvojovým krajinám

3. Predložiť národné záväzky na znižovanie emisií skleníkových plynov do prvého štvrťroku 2015 (iba tie krajiny, ktoré sú pripravené tak urobiť)

4. Stanoviť si ciele, ktoré idú nad rámec už existujúcich záväzkov

Peruánsky minister životného prostredia, Manuel Pulger-Vidal, ktorý samitu predsedal, novinárom povedal: „Ako text dohoda nie je dokonalá, ale zahŕňa postoje všetkých strán.“ Vyjednávači však uznali, že najťažšie rozhodnutia odložili na neskôr.

S výsledkom sú nespokojné aj environmentálne skupiny. „S postupom času sa text menil zo slabého na ešte slabší,“ vyjadril sa Sam Smith, riaditeľ klimatickej politiky pre environmentálne združenie WWF.