EÚ zavádza pojem „Európske dedičstvo“

Podľa už existujúceho medzivládneho projektu z roku 2006 dostalo doposiaľ titul Európske dedičstvo 64 miest v sedemnástich členských krajinách EÚ. Zo Slovenska je v zozname uvedená kaplnka venovaná svätému Konštantínovi, ktorá sa nachádza v Kopčanoch.

Pamiatky zahŕňajú aj Gdaňské lodenice v Poľsku – miesto zrodenia hnutia Solidarita, ktoré podnietilo pád komunizmu vo Východnej Európe, či rodný dom Roberta Schumana- francúzskeho štátnika a jedného z otcov myšlienky Európskej únie.

Európska komisia dúfa, že keď z Európskeho dedičstva spraví namiesto medzivládnej oficiálnu iniciatívu Európskej únie, dostane sa projektu väčšej „kredibility, viditeľnosti a prestíže“.

„Verím že označenie Európske dedičstvo pomôže zvýšiť povedomie verejnosti o našom spoločnom, no zároveň rozdielnom dedičstve a zároveň to povedie k zvýšeniu kultúrneho turizmu a interkultúrneho dialógu,“ povedala novinárom v Štrasburgu eurokomisárka Androulla Vassiliou.

Členské štáty budú môcť nominovať dve pamiatky ročne na udelenie titulu Európske dedičstvo. Panel nezávislých odborníkov potom tieto nominácie ohodnotí a následne udelí titul maximálne jednej pamiatke na jednu členskú krajinu ročne.

„Označenie prispeje k posilneniu pojmu Európsky občan a príslušnosti k EÚ a tiež podporí vzájomné porozumenie v rámci Európy,“ povedala Vassiliou.

Zároveň sa tým vytvoria nové príležitosti pre Európanov, aby sa naučili niečo o histórii o budovaní EÚ a o „demokratických hodnotách a ľudských právách, ktoré podčiarkujú európsku integráciu,“ dodala cyperská eurokomisárka.

Vassiliou sa zároveň vyjadrila, že Komisia bude každý návrh posudzovať veľmi prísne, aby sa zabezpečilo, že nálepku Európske dedičstvo získajú iba „tie najrelevantnejšie miesta“.

Komisia zároveň tvrdí, že Európske dedičstvo sa bude odlišovať od iniciatívy UNESCO s názvom Svetové kultúrne dedičstvo, pretože pôjde len o pamiatky, ktoré „zohrávali kľúčovú úlohu v histórii Európskej únie“.

Viac ako na architektonickú kvalitu alebo krásu sa bude prihliadať na ich „európsku symbolickú hodnotu“ a najmä na ich výchovný význam pre mladých ľudí, vysvetľuje Komisia.

„Náklady na začatie tejto iniciatívy, ktoré dosiahnu v priemere 920 tisíc eur, sú v našich mysliach nízke v porovnaní s jej potenciálnymi vzdelávacími a turistickými výhodami,“ povedala eurokomisárka. Peňažné prostriedky sa použijú na založenie panelu odborníkov, spropagovanie iniciatívy na európskej úrovni, podporu spolupráce medzi jednotlivými pamiatkami a zaplatenie zamestnancov v Komisii, ktorí budú mať projekt a jeho realizáciu na starosti.

Plán teraz musí schváliť Európsky parlament a Rada ministrov, ktoré reprezentujú členské štáty. Ak sa tak stane, projekt by mohol začať fungovať už v roku 2011 či 2012.