Nemecko hrozí odmietnutím dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou

Podľa denníka Nemecku prekáža časť týkajúca sa právnej ochrany firiem, ktoré chcú investovať v EÚ. Kritici tvrdia, že by to mohlo investorom umožniť zrušiť alebo zmeniť zákony, týkajúce sa hlavne ochrany životného prostredia.

Nadnárodné firmy by tak mohli mať právomoc žalovať európske štáty, ktorých zdravotnícke alebo environmentálne zákony porušujú ich „legitímne očakávania“ zisku, uvádza sa v investičnej kapitole dohody medzi EÚ a Kanadou. 

Nemecká vláda tak nemôže podpísať dohodu s Kanadou vo forme, akú má dnes vyrokovanú, cituje Suddeutsche Zeitung nemeckých diplomatov v Bruseli.

Tvrdí tiež, že úprava v kanadskej dohode je veľmi podobná tej s USA (TTIP), ktorá sa v súčasnosti vyjednáva.

„Dohoda o voľnom obchode s Kanadou je testom dohody s USA,“ tvrdí podľa Suddeutsche Zeitung, úradník z Komisie. Ak dohoda s Kanadou nebude prijatá, dohoda s USA je mŕtva, dodáva.

Mechanizmus riešenia sporov medzi investorom a štátom

„Pri štátoch, ktoré garantujú pružný právny systém a dostatočnú právnu ochranu zo strany nezávislých národných súdov, nepovažuje nemecká vláda klauzuly o ochrane investorov, týkajúce sa riešenia sporov medzi investorom a štátom, za nevyhnutné“ píše zástupca ministra hospodárstva, Stefan Kapferer.

V liste z 26.júna zastáva Kapferer podobnú pozíciu aj k úprave ochrany investorov v dohode s USA (TTIP).

Bez týchto klauzúl nebudú spoločnosti z Kanady v Európe investovať, tvrdí Brusel. Komisár pre obchod, Karl De Gucht, sa snaží znižovať obavy z korporátnej dominancie v rokovaniach o TTIP. V januári zorganizoval verejné konzultácie o mechanizme ISDS. Minulý týždeň komisia zverejnila ich predbežné výsledky. (Bližšie v článku TTIP: V rámci verejných konzultácií k ISDS zaplavilo Komisiu 150 000 reakcií)

Minulý rok v októbri podpísali premiér Kanady Stephen Harper a predseda Komisie José Manuel Barroso dohodu o voľnom obchode „v princípe“. Detaily prenechali na úradníkov, pričom na tejto úrovni sa mali diskusie dostať do problémov.

Podľa hovorkyne kanadského ministra obchodu Eda Fasta robí Kanada a EÚ „výborný pokrok“, keďže sa im podarilo uzavrieť znenie dohody. Podľa nej preferujú Nemci prísnu úpravu ochrany investorov. „Bilaterálne investičné zmluvy Nemecka obsahujú klauzuly o ochrane investorov, ktoré sú oveľa prísnejšie ako tie v dohode medzi EÚ a Kanadou,“, tvrdí.

Ďalšie kroky

Dohoda medzi EÚ a Kanadou je už hotová. Teraz ju musia posúdiť všetky členské štáty. Do platnosti môže vstúpiť len v prípade, ak s ňou vyslovia súhlas všetci členovia EÚ.