Nový prístup k Turecku?

Krátka správa

Ministri zahraničia EÚ-27 aj naďalej počítajú s rozšírením Spoločenstva o Turecko. Na druhej strane však význam slova “pristúpenie” v porovnaní s minuloročnou správou poklesol. Na tento fakt reagovala Ankara vyhlásením z 10. decembra, v ktorom sa hovorí o “vážnej nespokojnosti.”

Turecko je namiesto konferencie o rozšírení pozvané na medzivládnu konferenciu. Tá by sa mala uskutočniť v druhej polovici decembra 2007. Táto slovná zmena sa týka rovnako aj vzťahov Spoločenstva k Chorvátsku. Slovné úpravy boli prijaté na návrh Francúzska, ktorého delegácia sa kvôli tomu dostala do sporu so zástupcami Švédska.

“Turecko nemá v Európe miesto.” Takýmto otvoreným postojom sa veľmi často prezentuje práve francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. Napríklad už v júni 2007 zablokovalo Francúzsko prístupové rokovania s Tureckom v oblasti hospodárskej a menovej únie.

Rada ministrov vo svojom záverečnom dokumente vyjadruje ľútosť nad “limitovaným pokrokom dosiahnutým v oblasti politických reforiem v roku 2007.” Zároveň však text vyjadruje nádej vkladanú do úsilia novej vlády pokračovať v procese reforiem. Z krátkodobých cieľov by malo ísť predovšetkým o zmeny v súdnictve, posilnenie boja proti korupcii, kultúrnych práv, práv žien a detí, odborových zväzov a civilnej kontroly armády.

Turecko bolo súčasne vyzvané k “jednoznačnému príspevku k dobrým susedským vzťahom” s Cyprom. Rozhovory o vstupe Turecka do EÚ boli v prvej polovici roka 2007 čiastočne pozastavené po tom, ako krajina odmietla sprístupniť cyperským lodiam a lietadlám svoje  prístavy a letiská. To spôsobilo pozastavenie rokovaní v 8 z 35 prístupových kapitol. Oficiálne rozhovory o pristúpení sa začali v októbri 2005.