Obezita zabíja viac ľudí ako tabak, tvrdí OSN

„Nezdravé diéty dnes ohrozujú globálne zdravie viac ako tabak,“ varoval v nedeľu v Ženeve osobitný spravodajca OSN pre právo na potraviny, belgický profesor Olivier de Schutter. Dodal, že „rovnako ako sa svet dohodol na regulácii rizík tabaku, tak sa musí dohodnúť aj na dohovore o primeraných diétach“.

Zajtra sa v Ženeve začína Svetové zdravotnícke zhromaždenie. Jednou z hlavných tém bude práve nárast obezity vo svete.

Podľa de Schuttera sa epidémii obezity a zlým stravovacím návykom nevenuje dostatočná pozornosť, a to aj napriek rastu varovných signálov. Protiopatrenia sú jasne stanovené, no medzinárodné spoločenstvo nekoná, uviedol spravodajca.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhadla v roku 2008, že nadváhu má až polovica Európanov. Chorobná nadváha sa potom týka 23 % mužov a 20 % všetkých žien.

Obezita je často výsledkom nedostatku pohybovej aktivity a nezdravej stravy. Je tiež rizikovým faktorom pri vzniku ďalších neprenosných chorôb – rakoviny, cukrovky a kardiovaskulárnych a pľúcnych ochorení.

„Od mojej správy o výžive a práve na potraviny uplynuli už 2 roky a od začiatku Globálnej stratégie pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie od WHO už 10 rokov. Napriek tomu sa obezita stále šíri a spolu s ňou aj diabetes, srdcové ochorenia a ďalšie zdravotné komplikácie,“ upozornil belgický odborník.

Rada OSN pre ľudské práva v roku 2012 predstavila päť prioritných opatrení, ktoré sa na problematiku nevhodného stravovania zameriavajú. OSN navrhuje zdanenie nezdravých produktov, sankcie za ich reklamu, reguláciu potravín s vysokým obsahom nasýtených tukov, soli a cukru a vyššiu podporu miestnej produkcie potravín. Potrebné bude tiež prehodnotiť poľnohospodárske dotácie, ktoré často zlacňujú nevhodné zložky potravy, uvádza OSN.

Spravodajca OSN zdôraznil, že podpora zdravej výživy bude možná iba na základe konsolidácie potravinových systémov.

„Vlády sa zamerali na zvyšovanie dostupnosti kalórií. Sú však ľahostajné k tomu, aký druh kalórií je v ponuke, za akú cenu, komu sa dávajú k dispozícii a ako sú uvádzané na trh,“ zhrnul de Schutter.