Obmedzenie emisií: USA majú slabé ambície

Vo štvrtok hovoril prezident Bush prvý krát o potrebe prijatia záväznej federálnej legislatívy, ktorá by do roku 2025 zastavila rast emisií CO2 v USA. Podľa EÚ je to príliš málo ambiciózny cieľ.

Hovorca Komisie privítal, že prezident Bush prvý krát uznal potrebu federálnej legislatívy pre obmedzenie emisií. Súčasne však pre agentúru Reuters dodal: „Nezhoduje sa to s úrovňou ambícií, potrebných zo strany rozvinutých krajín…“

Európska únia sa zaviazala, že do roku 2020 zníži emisie o 20% oproti úrovni z 1990. Podobný záväzok žiada aj od ostatných rozvinutých krajín. Rokovania na globálnej úrovni o nástupcovi Kjótskeho protokolu však zatiaľ neviedli ku kompromisu. USA odmietajú záväzky, pokiaľ sa k nim nepripoja aj rýchlo rastúce ekonomiky ako Čína a India.

Bushova administratíva po nástupe stiahla podpis USA pod Kjótskym protokolom, a odvtedy odmietala akékoľvek právne záväzné limity znižovania emisií. V posledných rokoch však viacero štátov USA (Kalifornia, New York…) vytvorilo vlastné režimi obmedzovania CO2, prípadne obchodovania s emisiami podobným spôsobom, ako v EÚ.