Ochrana dát visí nad transatlantickou obchodnou dohodou

Hoci bola ochrana údajov vyňatá z rokovaní o transatlantickej obchodnej dohode, v pozadí akceleruje súťaž medzi dátovými firmami z EÚ a USA a vyšetrovanie špionážneho škandálu spojeného s americkým odpočúvaním európskych inštitúcií, čo vážne naštrbilo vzťahy medzi obomi blokmi.

„Ochrana osobných údajov je základným právom. Má odlišnú podstatu ako clá na tovary či harmonogram pre služby. To je dôvod, prečo by diskusia o normách ochrany údajov mala byť vedená oddelene od obchodných rokovaní o dávaní a braní,“ uviedla komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Ako ďalej dodala, je vďačná, že ochrana údajov ostala mimo pôsobnosť obchodných rokovaní.

Údaje – nová ropa

Avšak jednoznačnosť noriem pre ochranu osobných údajov je zásadná pre strategické komerčné rozhodnutia na trhu, ktorý je vzostupe a má obrovský potenciál v raste pokračovať.

Redingová uznala, že dáta sú novou menou. „Hodnota údajov európskych občanov v roku 2011 dosahovala 315 miliárd eur. Má potenciál do roku 2020 ročne rásť na takmer bilión eur.“

Podľa Johna Boswella zo softvérovej spoločnosti SAS je ochrana dát novou ropou a dátová analýza je dôležitá pre podnikanie, rast zamestnanosti, inovácií, prosperity a povedie k vytvoreniu miliónov pracovných miest v budúcnosti.

„Základom pre dosiahnutie tohto cieľa sú politiky orientované na dáta, ktoré podporujú používanie, voľný tok a analýzu dát, uľahčenie usadenia v Európe tým firmám, ktoré sa zameriavajú na inovácie založené na údajoch a vybudovanie dôvery európskych občanov, ktorí budú nakoniec benefitovať zo záplavy dát a ich analýzy,“ vysvetlil.

Zásady ochrany dát teda budú teda mať kritický význam pre obchod v digitálnom sektore.

Vplyv odpočúvacieho škandálu na transatlantické vzťahy

Dôsledky odpočúvacieho škandálu ukázali, aké komplikované by obchodné rokovania boli, keby súčasťou agendy bola aj ochrana údajov.

Začiatkom júla sa Európsky parlament uzniesol, že podporí Komisiu, ak sa rozhodne ukončiť SWIFT či ďalšie programy zdieľania informácií s americkými orgánmi.

Odchádzajúci americký veľvyslanec pri EÚ William Kennard prisľúbil zdravú diskusiu medzi obomi partnermi na túto tému a varoval pred tým, aby mala vplyv na obchodné rokovania.

„Máme taký hlboký a široký vzťah, že by bolo nešťastné, keby sme dovolili, aby nás jeden vážny problém paralyzoval pri všetkých ďalších otázkach, na ktorých pracujeme,“ povedal pre EurActiv.

Regulácia ochrany údajov by mohla zasiahnuť americké záujmy

Redingová má zrejme aj ďalší motív na to, aby udržala ochranu dát mimo obchodných rokovaní. Usiluje sa o rýchle schválenie nových kontroverzných pravidiel na ochranu údajov, ktoré v súčasnosti prerokováva s členskými štátmi a Európskym parlamentom s cieľom dohodnúť sa do budúcej jari.

Podľa odborníkov, ak dohoda dovtedy nebude, môže to spôsobiť dlhý odklad vykonávania praciviel, pretože čelia možnosti, že ich budú znovu otvárať novozvolení poslanci do Európskeho parlamentu v nadväznosti na budúcoročné májové voľby.

Návrhy by mali dôsledky aj pre veľké americké firmy silnejúce v cloud computing sektore. Google, Amazon a Microsoft v súčasnosti tvoria asi 85 % svetového trhu v tomto odvetví.

Odpočúvací škandál však ich zákazníkov zneistil a podľa prieskumu skupiny Cloud Security Alliance jeden z desiatich neamerických obyvateľov uviedol, že preň zrušil projekt s poskytovateľom cloud computingu z USA. Ich straty by mohli do roku 2016 dosiahnuť 26 miliárd eur, čiže 20 % ich podielu na poskytovaní cloudových služieb na zahraničných trhoch.

Európania tak naopak môžu tento podiel získať. „Ak európski cloudoví zákazníci nemôžu dôverovať vláde USA, potom možno nebudú dôverovať ani americkým poskytovateľov cloudových služieb,“ uviedla komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová.

Zároveň ohlásila, že Komisia zdvojnásobila svoje úsilie na podporu rozvoja európskych služieb na báze cloud computingu. Iniciatívu spolu s reguláciou ochrany údajov dostanú na stôl lídri členských krajín počas októbrového summitu.