OECD: Dlhodobo nezamestnaných pribúda

Zdroj: Hadar Naim, www.creativecommons.org

Dokument, ktorý pokrýva najbohatšie krajiny sveta, odhalil, že zatiaľ čo miera nezamestnanosti v priemere klesala, počet ľudí, ktorým sa dlhodobo nepodarilo si nájsť prácu sa medzi rokmi 2009 a 2010 zvýšil z 24,2 percenta na 32,4 percenta. Medzi najhoršie postihnutými boli niektoré európske krajiny ako Španielsko (nárast dlhodobej nezamestnanosti z 30,2 na 45,1 percenta), Írsko (nárast z 29 na 49 percent) a Veľká Británia (nárast z 24,5 na 32,6 percenta).

Na rozdiel od toho ale Nemecko vyšlo z prieskumu ako jediná veľká ekonomika, ktorej miera dlhodobo nezamestnaných za sledované obdobie posklesla.

Generálny tajomník OECD Angel Gurría k výsledkom uviedol, že súčasná situácia predstavuje veľkú výzvu pre ľudí, ktorí sa snažia sa opäť zaradiť na trh práce. „Z predošlých recesií vieme, že môže trvať roky kým sa vyrieši vysoký nárast dlhodobo nezamestnaných a v tomto období čelia dlhodobo nezamestnaní vysokému riziku chudoby,“ uviedol Gurria počas prezentácie výsledkov správy.

Zistenia sú v súlade s len miernym a nerovným hospodárskym oživením v rámci Únie. Štatistická agentúra Eurostat len prednedávnom zverejnila údaje, ktoré ukazujú, že počet zamestnaných v EÚ sa v druhej polovici roku 2011 zvýšil o 0,2 percenta.

Nerovná sociálna ochrana

Správa tvrdí, že hoci nezamestnanosť rástla najviac medzi mladými a vzrástol počet dlhodobo nezamestnaných, systém sociálnej ochrany je často práve v prípade týchto skupín obyvateľov najmenej efektívny. „Nezamestnaní mladí a ďalší nezamestnaní s malými alebo žiadnymi predošlými pracovnými skúsenosťami ako aj dlhodobo nezamestnaní mali menšiu pravdepodobnosť, že sa im dostane podpory v nezamestnanosti ako iným ľuďom bez práce,“ zdôrazňuje správa.

Podľa nej „skutočnosť, že nezamestnanosť rástla rýchlejšie ako počet prijímanej podpory v nezamestnanosti naznačuje, že niektorí ľudia bez práce do nej nespadajú“. Ako najzraniteľnejšia a najmenej chránená pred dlhodobou nezamestnanosťou bola označená stredná trieda.

Dokument preto zdôrazňuje, že „tradične samozárobkové rodiny, ktoré si zažili dlhodobú nezamestnanosť počas hlbokej recesie by sa mohli potýkať s ťažkosťami ohľadom prístupu k dávkam alebo by mohli byť nútení míňať svoje našetrené prostriedky, či predať svoje domy, čo by potenciálne ohrozilo ich dlhodobý ekonomický status.“