OECD: Podpora biopalív zvýši ceny potravín

Krátka správa

Štúdia, ktorá bola predstavená na stretnutí ministrov a vládnych expertov 30 členských krajín OECD tvrdí, že aj v „najoptimistickejšom scenári“ dokážu biopalivá znížiť emisie CO2 z výroby energie do roku 2050 len o 3%. Aj toto „malé plus“ bude spojené s obrovskými nákladmi, pretože „bez subvencií nemôže väčšina biopalív vo väčšine regiónov vyspelého sveta cenovo konkurovať ropným produktom“.

V Spojených štátoch sa napríklad na podporu výroby etanolu vydá ročne sedem miliárd dolárov a tak každá tona emisií CO2, ktorej sa takto predíde, v skutočnosti stojí 500 dolárov zaplatených z daní. V EÚ môžu byť náklady až desať krát vyššie.

Štúdia kritizuje nadšenie vlád z biopalív a tvrdí, že subvencie a ochranné clá prinútia majiteľov pôdy aby prestali pestovať potraviny, alebo krmivá pre živočíšnu výrobu, a prešli na energetické plodiny. To zdvihne ceny potravín.

„Pokiaľ nebude environmentálna hodnota adekvátne ohodnotená na trhu, budú existovať silné dôvody na premenu prirodzených ekosystémov ako lesy, mokrade, a pastviny, na polia s bioenergetickými plodinami“, tvrdí štúdia. Z toho vyvodzuje, že subvencie majú byť znižované a peniaze investované radšej do vývoja druhej generácie biopalív.

Správa je úderom pre EÚ, ktorá sa len nedávno dohodla na záväzku, že do roku 2020 bude 10% palív v doprave tvorených biopalivami. „Súčasná podpora biopalív kladie vsádza mnoho na jednu technológiu, napriek existencii širokého spektra rozličných palív a nosičov energie, ktoré sa objavili ako budúce možnosti. Národné vlády by mali prestať vytvárať nové mandáty pre biopalivá a skúmať možnosti, ako ich utlmiť, podľa možností ich nahradením karbónovo neutrálnou politikou, napríklad zdaňovaním emisií CO2. takáto politika bude efektívnejšia pri stimulovaní regulačných a trhových incentív pre efektívnosť technológií“, píše sa v správe.

Adrian Bebb, ktorý sa v organizácii Priatelia Zeme zaoberá otázkou biopalív, s tým súhlasí: „Rozbehnúť sa strmhlavo po ceste biopalív by bolo veľkou chybou a OECD je len poslednou z rešpektovaných medzinárodných organizácií, ktoré pred tým varujú. EÚ riskuje, že ak bude trvať na svojich cieľov pre biopalivá, podporí ďalšiu deštrukciu a chudobu v rozvojových krajinách.“