OECD: Cezhraničná korupcia je problémom bohatých krajín

Zdroj: Foto by: Johnny Borrell, http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:Bribe.jpg

Fenomén cezhraničnej korupcie sa netýka len rozvojového sveta. Podľa správy OECD z 2. decembra sa takmer polovica prípadov týka štátnych úradníkov z rozvinutých krajín.

Väčšia prípadov prichádza z prostredia veľkých firiem a úplatky sa väčšinou dávajú výmenou za kontrakty so štátnymi alebo štátom kontrolovanými spoločnosťami.

Je to prax prítomná v ekonomicky vyspelých krajinách a väčšina prijímateľov úplatkov pochádza z bohatých krajín.

Najčastejšími prijímateľmi úplatkov sú zamestnanci štátmi kontrolovaných firiem (27 %) a colníci (11 %). Vo viac ako polovici prípadov, na ktoré sa zameriava správa OECD (57 %), mal úplatok zabezpečiť verejný kontrakt alebo colné odbavenie (12 %).

Najnáchylnejšie na korupciu sú podľa OECD ťažobný priemysel, doprava, stavebníctvo, logistika, informačný a komunikačný sektor.

V 41 % prípadov úplatok ponúkli členovi vrcholového manažmentu. V 12 % boli do prípadov zapletení aj výkonní riaditelia. Najväčší úplatok, ktorý spomína správa dosiahol výšku 1,4 miliardy eur.

V USA padlo za cezhraničnú korupciu 128 usvedčujúcich verdiktov, čo je najviac na jednu krajinu. Na druhom mieste je Nemecko s 26 prípadmi, na treťom Južná Kórea s 11. Taliansko, Švajčiarsko a Veľká Británia zaznamenali po 6 usvedčujúcich rozsudkov.

Francúzsko je na 7. mieste s piatimi prípadmi. Nízke číslo si všimla aj Európska komisia, ktorá na neho upozornila vo svojej prvej Protikorupčnej správe.

V správe Komisie uvádza, že korupcia stojí európsku ekonomiku 120 miliárd ročne, alebo 1 % HDP, teda viac ako ročný rozpočet EÚ.

OECD pozitívne hodnotí nástroje ako sú finančné sankcie v prípade dokázaných prípadov úplatkárstva zo strany firiem ako aj konfiškáciu výnosov z trestných činov. Francúzska ministerka spravodlivosti Christiane Taubira hovorí, že je aj potrebná stigmatizácia prostredníctvom verejných kampaní, ktorá by od korupcie odrádzala.

OECD vyzýva členské krajiny, aby posilnili svoju protikorupčnú legislatívu a ochranu oznamovateľov korupcie.

Zo 41 signatárskych krajín Dohovoru OECD o boji proti úplatkárstvu len v 17 sa zatiaľ podarilo odsúdiť páchateľov cezhraničnej korupcie. Udelilo sa 261 pokút jednotlivcom a korporáciám, pričom najvyššia vo výške 1,8 miliardy eur.

Počet súdnych stíhaní klesá, momentálne je otvorených 390 prípadov, o ktorých OECD konštatuje, že ide len o „vrchol ľadovca.“