Olympijské hry bez tabaku

Čína, ktorá je najväčším výrobcom a súčasne najväčším spotrebiteľom tabaku, odštartovala širokú paletu programov. Ich cieľom je povzbudiť domáce obyvateľstvo, aby skoncovalo so závislosťou na nikotíne.

Medzinárodný olympijský výbor konštatuje, že kampaň Pekingu za „hry bez tabaku“ už priviedla mieste reštaurácie, kaviarne, olympijské dediny, hotely a iné verejné zariadenia k zákazu fajčenia vo svojich priestoroch. Viaceré nemocnice súčasne ponúkli možnosť absolvovať tabakovú odvykaciu kúru a uchádzať sa o s tým spojenú medicínsku podporu.

Protifajčiarske nariadenia v Pekingu víta aj Hans Troedsson, predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Číne. Verí, že aj ďalšie mestá budú nasledovať príklad usporiadateľa Letných olympijských hier 2008. Hry sú podľa neho „jedinečnou príležitosťou“ pre budovanie povedomia o nebezpečenstvách, ktoré pre ľudské zdravie predstavuje tabak.

Pekingská samospráva sa rozhodla v rámci kampane „Zdravá olympiáda, zdravý Peking“ distribuovať medzi obyvateľov informačné materiálny o chronických ochoreniach. Každá z domácností by sa mala dozvedieť čo-to o koronárnych srdcových ochoreniach, mozgovej porážke a cukrovke, ktoré sú pre 1,3 miliardovú populáciu čoraz väčším problémom.

Okrem tabakových rizík sa kampaň zameria aj na zdôraznenie dôležitosti zdravého životného štýlu, vrátane vyrovnanej diéty, správnych stravovacích návykov a dostatočného množstva fyzickej aktivity a športu.

Čína nie je jedinou krajinou, ktorá si od športového momentu sľubuje sociálnu zmenu, ktorá pretrvá po dlhšie obdobie. V súvislosti s Paraolympijskými hrami 2012 v Londýne vydal britský premiér Gordon Brown vyhlásenie. Uvádza v ňom, že Británia chce využiť hry ako nástroj, ktorý vzbudí medzi mladými ľuďmi iskru záujmu o šport a snahu o zmenu sedavého spôsobu života.