OSN: Dve percentá HDP zaistia zelený rast

Zdroj: Flickr; autor: Foto Martien

V správe Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) sa píše, že vysoko-uhlíková „hnedá ekonomika“ je čoraz viac náchylná k cenových šokom, krízam a nedostatkom.

Naopak, investovaním do obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, zachovania lesov a zlepšenia kvality vody by sa stabilizoval a zlepšil ekonomický rast a tiež znížili hospodárske nerovnosti.

„Zelené hospodárstvo nie je o dusení rastu a prosperity, je o opätovnom spojení sa so skutočným bohatstvom, re-investovaní a nie ťažbe prírodného kapitálu a uprednostnení väčšiny pred niekoľkými,“ uviedol Pavan Sukhdev, vedúci Zelenej iniciatívy programu UNEP.

Je to o prevzatí zodpovednosti za odovzdanie zdravej a funkčnej planéty generáciám, ktoré sa ešte len narodia, dodal.

Achim Steiner, námestník generálneho tajomníka OSN a výkonný riaditeľ UNEP povedal: „Musíme prekročiť polarizácie z minulosti, ako je rozvoj versus životné prostredie, štát versus trh, Sever proti Juhu.“

„Dve a pol miliardy ľudí žije z menej ako $2 denne a do roku 2050 sa svetová populácia zvýši o viac ako dve miliardy ľudí, preto jasné, že musíme pokračovať v rozvoji našich ekonomík. Avšak tento vývoj nemôže byť na úkor samotných podporných systémov na súši, v oceánoch alebo v našej atmosfére, ktoré udržujú naše hospodárstvo, a teda aj život každého z nás,“ dodal Steiner.

Podľa správy v súčasnosti svet utráca jedno až dve percentá globálneho HDP na dotácie do oblastí , ktoré nie sú pre životné prostredie priaznivé, ako sú napríklad fosílne palivá a poľnohospodárske pesticídy.

„Ich postupnou redukciou alebo zastavením by sa znásobili výhody a uvoľnili zdroje na financovanie prechodu k zelenému hospodárstvu,“ uvádza sa v správe.

Zelené hospodárstvo podľa UNEP „zlepší ľudský blahobyt a sociálnu spravodlivosť a zároveň výrazne zníži environmentálne riziká a ekologické nedostatky.“

Nakoľko v niektorých prípadoch takmer 90% HDP chudobných oblastí súvisí s prírodou a prírodným kapitálom, ako sú lesy a pitná voda, podľa UNEP sú zelený rast a odstránenie chudoby nevyhnutne prepojené.

Medzi zelené investície, ktoré UNEP navrhuje patria:

  • $108 miliárd pre poľnohospodárstvo, vrátane maloroľníckych fariem;
  • $134 miliárd na energetickú efektívnosť v sektore stavebníctva;
  • viac ako $360 miliárd na zelené dodávky energie;
  • takmer $110 miliárd pre šetrnejší rybolov, vrátane zníženia kapacity flotíl na svete;
  • $15 miliárd pre zelené lesníctvo, ktoré by podstatne zlepšilo boj proti klimatickým zmenám;
  • viac ako $75 miliárd pre energeticky efektívny priemysel, vrátane výroby;
  • takmer $135 miliárd pre ekologizáciu turistického ruchu;
  • viac ako $190 miliárd na dopravu šetrnú k životnému prostrediu;
  • takmer $110 miliárd pre oblasť odpadov, najmä recykláciu;
  • podobnú výšku investícií na ochranu vôd, predovšetkým starostlivosť o jej čistotu.

Výsledky správy predstavili v pondelok v keňskom Nairobi, na fóre UNEP, ktorého sa zúčastnilo viac ako 100 ministrov z celého sveta.