OSN: Európsky envirokomisár je „Šampiónom Zeme“

Najvyššie environmentálne ocenenie OSN s názvom Šampión Zeme si v stredu (18.9.) odniesol komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik, a to v oblasti politického líderstva. Program OSN pre životné prostredie (UNEP) zdôraznil jeho úsilie vybudovať inkluzívnu zelenú ekonomiku a podporu efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov, ako je voda a pôda, a znižovaniu odpadu z potravín.

Pod jeho vedením si EÚ stanovila za cieľ znížiť plytvanie potravinami na polovicu a do roku 2020 prakticky eliminovať ukladanie odpadu na skládky.

„Je mi cťou dostať túto cenu a rád by som UNEP-u vyjadril moje hlboké uznanie za jeho prácu v udržateľnom rozvoji,“ uviedol Potočnik. „Pokiaľ nezmeníme spôsob ako produkujeme a konzumujeme, budeme čeliť kríze s našimi prírodnými zdrojmi. Je kľúčové, aby sme radšej už teraz urobili nutné zmeny, než narazíme na environmentálne body zlomu.“

Výkonný riaditeľ UNEP-u Achim Steiner vysvetlil, že aj napriek výzvam, ktoré priniesla finančná a ekonomická kríza, Potočnik hral kľúčovú rolu ako advokát udržateľného hospodárstva. „Veda, inovácia a vytrvalosť sú ústrednými motívmi jeho funkčného obdobia,“ dodala.

Nie je jediný

Za environmentálneho šampióna považuje OSN aj ďalších predstaviteľov z oblasti politiky, občianskej spoločnosti a súkromného sektora. Je medzi nimi napríklad zakladateľ hnutia slow food Carlo Petrini či spoluzakladateľ Google Earth Brian McClendon.

Internetová aplikácia je podľa OSN silným nástrojom na monitorovanie stavu životného prostredia, umožňuje zaznamenávať odlesňovanie, klasifikovať povrch, odhadnúť lesnú biomasu, demonštrovať rozsah problému a ilustrovať riešenia.

Využívajú ju aj napríklad záchranári pri prírodných katastrofách, napr. po hurikáne Katrina v USA (2005). V Austrálii sa zase za jej pomoci odhalil predtým nepoznaný koralový útes v regióne, ktorý bol určený k rozvoju ropy a plynu.