OSN hovorí o klimatických alternatívach „po Kjóte“

zdroj: flickr, autor: A guy with A camera

Dokument vydaný klimatickou agentúrou OSN odhaľuje pomalé tempo globálnych rokovaní o nástupcovi Kjótskeho protokolu a sklamanie nad výsledkom minuloročných rokovaní v Kodani.

Krajiny, ktoré ratifikovali Kjótsky protokol, v júni požiadali sekretariát OSN o správu, aké sú právne možnosti vyhnúť sa politickému a právnemu vákuu.

Protokol stanovil maximálnu mieru emisií CO2 pre takmer 40 rozvinutých krajín do roku 2012. Podľa existujúcich pravidiel by si stanovenie nových limitov vyžiadalo súhlas minimálne 143 krajín – dvoch tretín z tých, ktoré ratifikovali protokol.

Zdá sa však, že dohoda je mesiace až roky vzdialená. Aj po jej podpise bude ešte potrebná ratifikácia parlamentmi alebo podobnými orgánmi v krajinách, čo v prípade Kjótskeho protokolu trvalo osem rokov.

„Domáce procesy ratifikácie budú pravdepodobne zahŕňať… národné legislatívne orgány, čo je proces, ktorý môže trvať značný čas“, píše sa v online dostupnom dokumente OSN s dátumom 20. júl.

Ratifikácia novej dohody musí byť preto rýchlejšia, skôr by malo ísť o aktualizovanie cieľov v existujúcom texte, tvrdí OSN.

„Meškanie pri vstupe do platnosti po 1. januári 2013 bude viesť k medzere medzi koncom prvého obdobia záväzkov a začiatkom nasledujúceho obdobia záväzkov.“

Trh s emisiami

Právnym riešením hroziaceho vákua by mohli byť čiastkové zmeny zmluvy, ako zníženie počtu krajín, ktoré musia odsúhlasiť nové ciele, alebo predĺženie platnosti limitov do roku 2013 či 2014, konštatuje dokument OSN.

Rokovania na pôde OSN sa ťahajú už tretí rok. Ich plánované uzavretie v Kodani v decembri 2009 sa už zmeškalo, ďalšia veľké konferencia začne v novembri v mexickom Cancúne. Zdá sa, že čas na uzavretie komplexnej medzinárodnej klimatickej dohody už nie je, pozornosť sa preto upriamuje na hľadanie čiastkových riešení.

Zmena existujúcej zmluvy však bude musieť byť dočasná, aby sa predišlo zdĺhavej ratifikácii na národnej úrovni. Správa OSN priznáva, že takýto prístup spôsobí silnú neistotu ohľadom konečnej podoby zmluvy. Pre investorov potenciálnych do „nízkouhlíkovej ekonomiky“ to nie ej dobrá správa.

Ak sa do konca roka 2012 nedosiahne žiadna dohoda, budúcnosť globálneho obchodu s emisnými povolenkami, ktorý má hodnotu 20,6 miliárd dolárov, je neistá, tvrdí správa.

(EurActiv podľa Reuters)

Ďalšie kroky

  • 29.november – 10.december 2010: klimatická konferencia OSN v Cancúne (COP16). Cieľom je posunúť rokovania na základe Kodanskej dohody. Neočakáva sa však žiadna záväzná zmluva.
  • 28.november – 9.december 2001: klimatická konferencia v Juhoafrickej republike (COP17). Možný dátum schválenia záväznej medzinárodnej klimatickej dohody.