OSN mobilizuje výskum pre udržateľný rozvoj po roku 2015

Generálny tajomník Pan Ki-mun spustil vo štvrtok (9.8.) novú nezávislú svetovú sieť výskumných centier, univerzít a technických inštitúcií. Má pomôcť pri hľadaní riešení rôznych environmentálnych, sociálnych a ekonomických problémov.

Sieť pre riešenia udržateľného rozvoja (SDSN)  je jedným z výstupov júnovej konferencie Rio+20 a mandátu pre vývoj po roku 2015, čo je termín pre splnenie Rozvojových cieľov tisícročia (MDGs).

„Ciele po roku 2015 pomôžu svetu sústrediť sa na životne dôležité výzvy udržateľného rozvoja,“ uviedol Pan Ki-mun. SDSN bude podľa neho „inovatívnou cestou ako čerpať z celosvetovej expertízy v kampusoch, univerzitách, vedeckých výskumných centrách a divízií biznis technológie“.

SDSN má veľmi úzko spolupracovať s ďalším panelom na vysokej úrovni, ktorého vznik ohlásil Pan Ki-mun koncom júla. Zložený je zo zástupcov občianskej spoločnosti, súkromného sektora a vlád. Jedným zo spolupredsedov bol menovaný britský premiér David Cameron, ďalšími členmi je komisár EÚ pre rozvoj Andris Piebalgs, bývalý nemecký prezident Horst Kohler, švédska ministerka pre medzinárodnú rozvojovú pomoc Gunilla Carlsson či výkonný riaditeľ spoločnosti Unilever Paul Polman z Holandska. Panel má poradnú úlohu pri tvorbe rozvojovej agendy po roku 2015.

V tlačovej správe OSN uviedlo: „Vzhľadom na to, že politika sa po celom svete príliš často sústreďuje na krátkodobé záležitosti, zatiaľ čo vládam často chýbajú potrebné dobre načasované informácie pre dlhodobé stratégie udržateľného rozvoja, je podstatné, aby vedci a technologickí experti mimo vlád podporili vývoj dlhodobých analýz, demonštračných programov a ciest rozvoja.“

Za vedúceho siete bol menovaný poradca generálneho tajomníka pre MDGs Jeffrey D. Sachs z Kolumbijskej univerzity.

„Za 20 rokov od prvého summitu Zeme v Riu svet z veľkej časti zlyhal pri riešení niektorých z najvážnejších environmentálnych a sociálnych problémov,“ povedal Sachs. „Nemôžeme si dovoliť takto ďalej fungovať. Potrebujeme angažovať akademickú a vedeckú komunitu a začať čerpať z celosvetového technologického know-how v súkromnom sektore a občianskej spoločnosti, aby sme vyvinuli a implementovali praktické riešenia.“