OSN predpovedá zhoršenie biodiverzity

foto: Amazonský prales, autor: Butch Osborne

Na zvýšenie ochrany biodiverzity je podľa správy potrebné zviditeľniť hodnotu jednotlivých služieb ekosystémov pre ekonomiky a spoločnosť tým, že sa zavedie princíp „znečisťovateľ platí“.

„Prírodným systémom, ktoré podporujú hospodárstva, životy a živobytie na celej planéte hrozí rapídny úbytok a kolaps, pokiaľ sa neuskutoční rýchla, radikálna a kreatívna akcia na ich zachovanie a trvalé udržanie využívania rozmanitosti života na zemi,“ uzatvára tretie vydanie Globálneho výhľadu zmien biodiverzity, ktorú OSN vydalo 10. mája.

Dokument tiež poznamenáva, že svetu sa nepodarilo splniť svoj cieľ dosiahnuť významné zníženie úbytku biodiverzity do roku 2010 a varuje, že „sa zvyšuje pravdepodobnosť ďalšej masívnej straty biodiverzity“.

S tým treba podľa OSN očakávať aj „výrazné zníženie mnohých podstatných služieb“, ktoré príroda poskytuje ľudským spoločnostiach. Ekosystémy totiž dosiahli svoj limit a začínajú sa meniť na alternatívne, menej produktívne stavy, „z ktorých by mohlo byť náročné alebo nemožné, aby sa zotavili“.

Správa dokonca identifikuje tri takéto limity pre ekosystémy, z ktorých niet návratu: odlesňovanie v Amazonskom pralese, prenikanie chemických látok do vnútorných vôd- čo je spôsobené najmä väčším využívaním poľnohospodárskych hnojív a presakovaním splaškov- a masívny kolaps ekosystému koralových útesov z dôvodu okysľovania oceánov.

OSN varuje, že uhynutie obrovských plôch Amazonského pralesu ovplyvní počet zrážok v regióne a globálnu klímu a prítomnosť chemických látok vo vode má zasa za následok masový úhyn rýb a vedie k strate rekreačných plôch. V rovnakom čase ohrozuje strata koralových útesov živobytie miliónov ľudí, ktorí priamo závisia od ich zdrojov.

Európska komisia vyhlásila, že chystá na rok 2011 nové spôsoby merania, ktoré by odzrkadľovali skutočné náklady prírodných zdrojov v produktoch a službách a chce znížiť plytvanie surovinami.

Nepriame poháňače straty biodiverzity

Správa načrtáva novú možnú stratégiu, ktorá by pomohla zredukovať stratu biodiverzity. Tá podčiarkuje potrebu zamerať sa na „príčiny v pozadí alebo nepriamych poháňačov straty biodiverzity, ako napríklad charakter spotreby, dopad zvýšeného obchodu, či demokratické zmeny.“

Dokument tiež podčiarkuje, že ukončenie škodlivých dotácií deštruktívnej ekonomickej aktivity by bolo „dôležitým krokom“ pri riešení tohto problému. Eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik tiež naznačil snahu o ukončenie dotácií škodlivých pre životné prostredie- najmä v oblasti poľnohospodárstva, rybolovu a lesníctva.

„Trhy sa musia pomocou regulovania a iných nástrojov zapojiť do vytvárania podnetov na záchranu a posilnenie našej prírodnej infraštruktúry, a nie sa zapájať do jej vyčerpávania,“ píše sa v správe. Podľa OSN je reštrukturalizácia ekonomík a finančných systémov, ku ktorým dochádza počas globálnej recesii, včasnou príležitosťou na uskutočnenie takýchto zmien.

Stratégia tiež upriamuje pozornosť na potrebu väčšej efektívnosti vo využívaní pôdy, energie, čerstvej vody a materiálov pri rastúcom dopyte.

Európska komisia uznala, že sa jej nepodarilo naplniť cieľ zastavenie úbytku biodiverzity v EÚ do roku 2010. V januári preto navrhla nové ciele v tejto oblasti do roku 2020. Zároveň sa rozhodla znížiť svoje predošlé príliš veľké ambície a vystupňovať podporu EÚ pri zastavovaní globálneho úbytku biodiverzity.  

Podľa OSN bude správa hlavným predmetom diskusie svetových lídrov a hláv štátov na špeciálnom celosvetovom summite o biodiverzite, ktorý sa uskutoční tento rok v októbri v japonskom meste Nagoya. Očakáva sa, že na tomto stretnutí vznikne nová globálna vízia pre oblasť biodiverzity po roku 2010.