OSN proti Babyboxom: Identita vs život?

Zdroj: Wikipedia, autor: Kirk

Výbor pre práva dieťaťa Organizácie spojených národov so svojím výkladom Dohovoru o právach dieťaťa (1989) tvrdí, že možnosť anonymne odložiť dieťa je okre iného porušením jeho práva na poznanie svojej identity.

Správa Výboru v odporúčaniach adresovaných Českej republike kritizuje vysoký počet detí umiestnený v ústavoch a detských domovoch. Znepokojenie výbor vyjadruje nad programom tzv. „babyboxov“, ktorý žiada okamžite ukončiť, pretože vraj porušuje články 6, 7, 8, 9 a 19 Dohovoru.  

Česká republika sa má podľa výboru zamerať na odstránenie príčin opúšťania detí, prostredníctvom sociálnej pomoci pri nechcenom tehotenstve a programov plánovania rodičovstva.

V Čechách sa proti takémuto výkladu bránia a tvrdia, že ide zo strany OSN o nepochopenie. Babyboxy podľa zakladateľov programu v prvom rade chránia životy detí, čo je prvým a hlavným cieľom spomínaného dohovoru.

Prevádzkovateľom českých Babyboxov navyše nie je štát, napriek tomu, že to argumentácia výboru naznačuje. Od roku 2005, kedy začal fungovať prvý babybox, sa v nich našlo 50 detí. Celkovo je takýchto zariadení u našich susedov 44, cieľom je, aby boli dostupné vo všetkých okresoch. Deti nájdené v boxoch idú takmer vždy k adoptívnej rodine.

Výbor nekritizoval len babyboxy ale celú škálu politicko-právnych úprav týkajúcich sa detí.

Sám zriaďovateľ priznáva, že neexistuje štatistika, ktorá by hovorila o znižovaní počtu „pohodených detí“ od doby čo sú prístupné babyboxy. Niektorí tiež poukazujú na možnú súvislosť s vyššou prístupnosťou babyboxov a vyšším počtom odložených detí.

Na Slovensku existuje  už siedmy rok obdobný program pod názvom Hniezdo záchrany, ktorý je výsledkom projektu „Šanca pre nechcených“. K dnešnému dňu sa v nich našlo už 30 detí, posledné na bratislavských Kramároch. Celkovo je na Slovensku 16 takýchto hniez. 

Pozície

Najnovšie odporúčanie Výboru OSN pre práva dieťaťa, aby Česká republika urýchlene ukončila program "BabyBox", je podľa europoslankyne Anny Záborskej (KDH, EĽS) nepochopiteľné.

"Je absurdné, ak Výbor OSN pre práva dieťaťa požaduje zrušenie programu, ktorý pomáha deťom prežiť. Mnohé z týchto detí, ktoré dnes žijú šťastný život v adoptívnej rodine, by sa inak pravdepodobne nedožili ďalšieho dňa. Som rozhorčená nad týmto pokrytectvom OSN a v najbližšej dobe predložím v Európskom parlamente návrh písomnej deklarácie o verejne prístupných inkubátoroch ako jednej z možností záchrany detí v ohrození života," uviedla v reakcii europoslankyňa Anna Záborská.

Ako ďalej dodala, štatistiky využívania verejne prístupných inkubátorov dokazujú, že ženy, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii, využívajú tieto zariadenia vo výnimočných prípadoch. Prednosť dávajú zariadeniam, ktoré im ponúkajú poradenstvo a útočisko na obdobie tehotenstva a vytvárajú podmienky, v ktorých sa budúca matka môže slobodne rozhodnúť, či sa o dieťa postará sama, alebo umožní jeho adopciu.