OSN upozorňuje na úlohu otcov v rodinách

“Otcovia môžu mať pozitívny vplyv na rozvoj svojich detí, príliš veľa z nich má však problém prebrať na seba zodpovednosť spojenú s otcovstvom”, povedal pri príležitosti 15. mája generálny tajomník OSN Pan Ki-mun.

Tohtoročný Deň rodiny nesie podtitul: “Otcovia a rodiny: Zodpovednosť a výzvy”. Pripomínanie si rodiny ako základnej jednotky spoločnosti a upozorňovanie na výzvy, ktorým čelí prostredníctvom Medzinárodného dňa odštartovala v roku 1994 Organizácia spojených národov.

“Niektorí otcovia domácim násilím alebo dokonca sexuálnym zneužívaním vyvtvárajú na deťoch hlboké fyzické a emocionálne jazvy. Iní opúšťajú svoje rodiny a ďalej ich nepodporujú”, upozorňuje Pan Ki-mun. Kríza spojená s HIV/AIDS poukazuje na kritickú dôležitosť sexuálnej zodpovednosti otcov a všetkých mužov, uvádza vo svojom vyhlásení Pan Ki-mun.  

“Funkčná rodina potrebuje oboch rodičov a preto vítam vyjadrenie generálneho tajomníka OSN k dnešnému Medzinárodnému dňu rodiny (…) Súčasné prieskumy potvrdzujú pozitívny vplyv angažovanosti otcov vo vývoji ich detí”, konštatovala slovenská europoslankyňa Anna Záborská.

V správe o podpore sociálneho začlenenia a boji proti chudobe, najmä chudobe detí v EÚ, Záborská uvádza: “Boj proti extrémnej chudobe detí v Európe nie je možný bez ich rodičov. Ak chceme dať deťom v sociálne ťažkých situáciách budúcnosť, musíme pomôcť rodičom, aby mohli brať svoju rodičovskú zodpovednosť vážne”.

Na priamy vzťah medzi výškou sociálnych výdavkov na rodinu, dostupnosťou starostlivosti o deti a starších ľudí a pôrodnosťou, upozornil na stretnutí profesor Dumont zo Sorbony. Eurokomisár Vladimír Špidla si myslí, že je potrebné rodinám vytvoriť priateľské prostredie, ktoré by sa stalo základným zdrojom solidarity, najmä zlepšením životných podmienok rodín pri rešpektovaní ich rôznorodosti.

“Okrem právnej, sociálnej a ekonomickej jednotky, je rodina predovšetkým spoločenstvom lásky, ktoré je treba oceniť”, pripomínajú Marie Panayotopoulos a Anna Záborská.

Predsedníčka výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, Anna Záborská (EPP-ED), a predsedníčka parlmentnej skupiny pre rodinu a ochranu detí, Marie Panayotopoulos-Cassiotoua, pripravili v Európskom parlamente pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny tematické stretnutie. Zišli sa na ňom europoslanci , zástupcovia slovinského a nemeckého ministerstva pre rodinu, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí, Vladimír Špidla, zástupcovia Hospodárskeho a sociálneho výboru a zástupcovia akademického či mimovládneho sektora.