OSN varuje pred klimatickou migráciou

Rozloha pôdy, ktorá sa dá využívať na poľnohospodárske účely, sa zmenší o 1,5 mil. hektárov, ak sa hladina svetového oceána posunie o meter vyššie. Okrem toho, ďalších 10,8 mil. hektárov bude v stávke, ak sa hladina svetového oceána zdvihne o dva meste, konštatuje najnovšia správa, ktorú na aktuálne prebiehajúcom kole klimatických rokovaní v nemeckom Bonne predstavili Inštitút environmentálnej a humanuitárnej bezpečnosti Univerzity OSN a CARE International.

Analýza sa zakladá na empirických dôkazoch, ktoré sa získali sériou rôznych výskumov. Na ich základe autori vyzvali medzinárodné spoločenstvo a klimatických vyjednávačov rokujúcich v Bonne, aby zohľadnili do klimatickej problematiky aj faktor migrácie a fakt, že zmenené podnebie môže pripraviť milióny ľudí o ich domovy. Tento problém sa zvlášť dotýka obyvateľov i tak chudobných krajín.

Odhady sú rôzne. Pokiaľ ide o horizont do roku 2010, prognózy hovoria o 25-50 mil. klimatických migrantoch. Väčšina vedcov sa však zhoduje vo výhľade do roku 2050, kedy podľa nich môže prísť o domov až 700 mil. obyvateľov Zeme.

Ostrovné štáty a chudobné regióny pocítia dôsledky najintenzívnejšie.

Správa je okrem iného aj ďalšou výzvou na dosiahnutie globálnej dohody o novom klimatickom režime v decembri 2009 na rokovaniach UNFCCC v Kodani. Dohodnutý dokument by mal stanoviť „povinné záväzky pre historických producentov“ emisií CO2 v oblasti pomoci zraniteľných spoločenstvám stať sa odolným voči zmenám klímy. Peniaze určené na klimatické projekty by sa mali v rebríčku priorít posunúť nad akékoľvek iné prostriedky, ktoré sa vyčleňujú na rozvojovú pomoc.

Zavlažovacie systémy, ktoré šetria vodou, a správny krízový manažment sú opatreniami, ktoré autori správy navrhujú podporiť. Poukazujú pri tom na fakt, že klimatickí migranti môžu s veľkou pravdepodobnosťou hľadať nové útočisko v oblastiach, ktorých klimatické a prírodné podmienky sú rovnako zradné. Preto je udržateľnosť klimatických projektov nevyhnutná.

Naviac, zmena domoviny je často sprevádzaná problémami so živobytím a tiež úpadkom pôvodnej kultúry, v ktorej migranti žili. Klimatické zmeny a klimatické projekty, ktoré existujú v rámci medzinárodných organizácií a rozvojovej pomoci, by mali zahrnúť i problematiku migrácie.

Zmena podnebia podnietila vznik nového fenoménu – skupiny ľudí, ktorých okolnosti nedobrovoľne nútia migrovať. Vzhľadom na to, že ide o znevýhodnenú skupinu, je potrebné garantovať jej istú mieru ochrany.