Panel OSN odporučil nutné zmeny pre udržateľnú budúcnosť

Panel OSN na vysokej úrovni  pre globálnu udržateľnosť, ktorý vznikol v auguste 2010 na podnet generálneho tajomníka OSN, predstavil nový plán udržateľného rozvoja a nízkouhlíkovej prosperity. Jej spolu-predsedníctvo tvorili fínska prezidentka Tarja Halonen a juhoafrický prezident Jacob Zuma, členmi boli súčasné i bývalé hlavy štátov, ministri, zástupcovia súkromného sektora i občianskej spoločnosti.

Komisárka EÚ pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard, ktorá bola taktiež členkou panelu, na vydanie správy reagovala: „Svet sa teraz musí rozhodnúť ako s ňou naloží: buď to vezme ako ďalšiu správu na ďalšiu poličku alebo to vezme ako vážne upozornenie a bude konať.“

Nezávislý konzultant Paul Hohnen pre britský Guardian skonštatoval: „To, čo sa stane s týmito odporúčaniami v priebehu rokovaní v nasledujúcich mesiacoch, môže ktokoľvek uhádnuť“.

Kríza ako príležitosť

Správa obsahuje 56 odporúčaní, ako čo najrýchlejšie uviesť udržateľný rozvoj do praxe a do hlavného prúdu hospodárskej politiky.

„Vŕtanie sa na okrajoch nič nespraví. Súčasná globálna ekonomická kríza … poskytuje príležitosť pre podstatné reformy,“ píše sa v správe.

„S možnosťou ďalšieho úpadku sveta do recesie, sú tvorcovia politík hladní po myšlienkach, ktoré by im pomohli navigovať v týchto zložitých časoch,“ uviedol juhoafrický prezident Zuma. 

Autori správy vyzvali integrovať sociálne a environmentálne náklady do svetových cien meraní ekonomických aktivít, ako cenu vypustených emisií uhlíka alebo použitých prírodných zdrojov, a to buď formou zdanenia, regulácie či schém pre obchodovanie s emisiami. Taktiež vyzvali odstrániť verejné dotácie pre fosílne palivá.

„Vládna podpora pre fosílne palivá je asi sedemkrát vyššia než pre obnoviteľnú energiu. Nemôžeme jednoducho pokračovať ako keby doterajší postup bol najlacnejším riešením. Nie je. V dlhodobejšom pohľade je to príliš nákladné. Potrebujeme nový model rastu, v ktorom sa udržateľný rozvoj posunie z okrajov do srdca kľúčových hospodárskych rozhodnutí. Model, ktorý sa zaoberá ekonomickou krízou i environmentálnou a klimatickou krízou,“ uviedla Hedegaard.

HDP + indikátor udržateľnosti

Hlavným hospodárskym indikátorom by podľa novej správy nemal byť len tradičný hrubý domáci produkt, ale aj indikátor udržateľnosti hospodárstva jednotlivých krajín.

Monitorovanie pokroku by sa malo uskutočňovať na základe súboru cieľov udržateľného rozvoja, ktoré by svetoví lídri schválili na summite Rio+20.

„Musia sa dohodnúť na cieľoch prístupu k udržateľnej energii a obnoviteľným zdrojom. A musia správne oceniť tovary a služby. Zatiaľ čo súkromnému kapitálu ide o profit, je potrebné vidieť, že náklady na produkciu nie sú jedinou vecou, ktorá určuje hodnotu produktu. Jeho sociálne a environmentálne náklady tiež treba oceniť. Len takýmto spôsobom môžeme stimulovať k udržateľným investíciám,“ vysvetlila komisárka pre klímu.

Označenie výrobkov by malo obsahovať aj informácie o ich environmentálnych či sociálnych dopadoch, čo by mohlo ovplyvniť rozhodnutie spotrebiteľov pre alebo proti kúpe konkrétneho výrobku.

Boj s chudobou pokračuje

Hoci počet ľudí, ktorí žijú v absolútnej chudobe sa od roku 1990 znížil zo 46 % svetovej populácie na súčasných 27 %, náročnejšie požiadavky na životný štýl a zvyky spotrebiteľov  znamenajú oveľa vyšší tlak na dostupné prírodné zdroje.

Fínska prezidentka Halonen zdôraznila význam jednotlivca, genderovej a sociálnej rovnosti  pri dosiahnutí udržateľného rozvoja. „Vyhubenie chudoby a zlepšenie spravodlivosti musí zostať prioritou pre svetovú komunitu. Panel došiel k záveru, že posilnenie postavenia žien a zaistenie väčšej úlohy pre ne v hospodárstve je pre udržateľný rozvoj kritické.“

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun uviedol, že podpora udržateľného rozvoja bude najvyššou prioritou jeho nasledujúceho pôsobenia v úrade.