Parlament k dohode EÚ-USA o “otvorenom nebi”

Pozadie:

Po viac ako štyroch rokoch vyjednávaní Komisia 2. marca 2007 oznámila, že došlo k vytvoreniu dohody, podľa ktorej budú môcť aerolinky členských krajín EÚ lietať z ľubovoľného európskeho do ľubovoľného amerického mesta v závislosti od domácej krajiny. Rovnako budú odstránené bariéry pre americké aerolinky lietajúce do EÚ.

Potreba takéhoto typu dohody vzrástla po tom, čo Európsky súdny dvor v roku 2002 konštatoval, že súčasný systém bilaterálnych zmlúv medzi EÚ a USA v oblasti letectva je nekompatibilný s európskym právom a je potrebné vytvoriť jednu dohodu.

Spor medzi EÚ a USA v sektore letectva sa okrem „otvorenia neba“ týka aj striktných regulácii možnosti nadobúdať vlastnícke práva amerických aeroliniek. Podľa súčasne platného mechanizmu môže byť len 49,9% akcií amerických aeroliniek v rukách európskych akcionárov. Z toho  len 24,9% akcií je spojených s hlasovacím právom, majitelia zvyšného balíka 25% hlasovať nemôžu.

Prvá verzia dohody bola vyjednaná už v roku 2005, ale americký Kongres odmietol text ratifikovať (kvôli zmenám pravidiel v nadobúdaní vlastníckych práv Európanmi).

Otázky:

Dohoda o „otvorenom nebi“ získala v hlasovaní zo 14. marca 2007 podporu takmer všetkých poslancov EP. Hlavné námietky prišli zo strany britských zástupcov a spôsobili špekulácie o tom, či bude Británia v Rade návrh dohody vetovať na základe tvrdenia, že súčasná verzia povedie k poškodeniu dvoch veľkých leteckých spoločností: British Airways a Virgin Atlantic. Obe spoločnosti sa až doteraz tešili "monopolnému" postaveniu v oblasti transatlantických letov.

Reálne šance vetovania dohody Britániou 22. marca 2007 počas hlasovania v Rade sa zdajú byť ale pomerne slabé. Letecká spoločnosť BMI British Midland, ktorá je druhou najväčšou aerolinkou na londýnskom letisku Heathrow, totiž vyhlásila, že si uplatní voči britskej vláde všetky dostupné zákonné prostriedky, ak zablokuje dohodu. Spoločnosť bola totiž až doteraz vylúčená zo skupiny, ktorej bolo udelené právo prevádzkovať lukratívne lety medzi Heathrow a letiskami v USA.

Rovnako väčšina poslancov odmietla to, čo sa označuje za britský „protekcionizmus.“ Mnohí z nich očakávajú, že otázky typu: požiadavky EÚ, vlastnícka štruktúra aeroliniek, bezpečnosť letov a letovej prevádzky, bezpečnosť na letiskách, environmentálne a sociálne štandardy budú predmetom druhej fázy vyjednávaní, ktorej začatie sa očakáva v januári 2008.

Parlament nemá právo priložiť k textu zmluvy pozmeňovacie návrhy. Jestvovali teda len dve možnosti: poslanci mohli návrh prijať alebo odmietnuť.

Nová dohoda predpokladá okrem iného aj možnosť nadobudnutia väčšinového balíka amerických aeroliniek európskymi akcionármi. Obmedzenia hlasovacieho práva majú ostať nateraz stále nezmenené.

Pozície:

Britský minister dopravy Douglas Alexander povedal, že Británia bola pripravená uvažovať nad princípom pristupovať k dohode po určitých fázach, ale len ak by bolo zjavné, že jestvuje „jasný mechanizmus s reálnymi snahami na oboch stranách dosiahnuť úplné otvorenie trhu, ktoré my pokladáme za správnu cestu, ako sa uberať do budúcnosti.“

Podpredseda EK zodpovedný za dopravu, Jacques Barrot, 13. marca 2007 vo svojom prejave pred EP vyhlásil, že EÚ si týmto zabezpečila nástroj na „prinútenie“ USA k otvoreniu svojho domáceho trhu, pretože ak v období do roku 2010 nedôjde k začatiu druhej fázy rokovaní, môže Únia od novej dohody odstúpiť: „EÚ má nárok suspendovať práva USA ak sa stiahnu z ďalších rokovaní o návrhu… Takže nakoniec určite dospejeme k naplneniu nášho finálneho cieľa.“

Olivier Jankovec, generálny riaditeľ Airports Council International Europe: „V dôsledku právnej neistoty plynúcej z množstva bilaterálnych zmlúv nastal čas posunúť sa vpred. Nová dohoda ponúka okamžité benefity, ktoré významne prevážia benefity súčasného status quo.“

Predseda predstavenstva British Airways, Martin Broughton, namieta voči spôsobu rokovaní v dvoch fázach: „Keď už USA dosiahli počas vyjednávaní svoje hlavné ciele, teda dohodu o „otvorenom nebi“, ich ochota pokračovať v rokovaniach ďalej a výraznejšie liberalizovať trh sa vytratí.“

Predseda Výboru EP pre dopravu, Paolo Costa sa k prijatej dohode vyjadril nasledovne: „Myslím si, že by sme nemali byť prehnane nadšení, ale rovnako nejestvuje dôvod na smútok. Mali by sme byť skrátka realisti.“ Podľa jeho názoru spravila EÚ chybu, keďže do vyjednávaní vstupovala s dvoma cieľmi: vonkajším (prístup k trhu v USA) a vnútorným (odstránenie diskriminačných zvyklostí vo vnútri EÚ). Tým sa vyjednávacia pozícia Únie podľa jeho názoru výrazne oslabila. Na druhej strane sa však vyjadril, že odstránenie monopolizácie a privilegovanosti vybraných európskych leteckých spoločností je „dobrou vecou.“

Európsky parlament v schválenom uznesení vyzýva Radu ministrov dopravy, aby na svojej schôdzi 22. a 23. marca 2007 návrh podporila, no tiež vyjadruje poľutovanie, že nebol dosiahnutý žiadny pokrok v oblasti kabotáže. Poslanci tiež kritizujú to, že možnosť účinnej kontroly nad leteckými spoločnosťami USA zo strany leteckých  dopravných spoločností EÚ je stále obmedzená, a to aj po vložení doložiek o vlastníctve do návrhu dohody.

Ďalšie kroky:

  • 22. marec 2007: ministri dopravy EÚ-27 budú na zasadaní Rady diskutovať o obsahu dohody.
  • 30. apríl 2007: počas summitu EÚ-USA sa očakáva podpis dohody.
  • Pred tým, ako dohoda vstúpi definitívne do platnosti, bude musieť byť ratifikovaná Európskym parlamentom.